rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze, rozpoczyna się w następujących terminach:
Dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne:
Należy złożyć w przedszkolu deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.Dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy:
Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się  w dniu 12.03.2019r. od godz. 9:00 i będzie trwać do 26 marca do godz. 00:00, po czym system zostanie zamknięty.

W celu dokończenia rekrutacji należy wydrukować i podpisać wniosek złożony w systemie NABO, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2019r.

Poniżej link do  strony  dla rodziców-zgłoszenia dzieci w systemie NABO:
https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeszcze w roku szkolnym 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Oferta od 11 marca 2019r.
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
od 12 marca 2019r. (od godz.9:00) do 26 marca 2019r. (do godz.00:00) Rejestracja w systemie NABO wniosków o przyjęcie do przedszkola.

Strona logowania dla rodziców:
https://przedszkola-brzeszcze.nabory.pl/

Od 12 marca 2019r. do 26 marca 2019r. Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. Wykaz kryteriów zamieszczono poniżej.

UWAGA!
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu.

17 kwietnia 2019r.
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

17 kwietnia 2019r. do 19 kwietnia 2019r. Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

25 kwietnia 2019 r.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 25 kwietnia 2019r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli

29 kwiecień 2019r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
od 2 maj 2019 r. (od godz.9:00) do 8 maj 2019r. (do godz.0:00) Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie

od 2 maj 2019r. do 8 maj 2019r. Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata, należy złożyć w każdy przedszkolu.

14-15 maja 2019r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 16 maja 2019r. Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

21 maja 2019r. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 21 maja 2019r. Procedura odwoławcza.

31 sierpnia 2019 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc (jeśli takie będą).

(Tekst: brzeszcze.pl)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj