To już 10 lat odkąd działać zaczęło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Soły”. 20 września Grupa uroczyście świętowała swój jubileusz.

“Lokalna Grupa Działania to partnerstwo zrzeszające przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicami gmin członkowskich. Członkami LGD są m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a także zwykli mieszkańcy”  – podaje opis zamieszczony na stronie Urzędu Gminy.

LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju, na podstawie której pozyskuje środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które następnie rozdysponowuje na obszarze działania w formie naborów wniosków oraz konkursów grantowych.

LGD “Dolina Soły” działa na obszarze Gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz.
W perspektywie finansowej 2007-2013 na obszarze LGD zrealizowano ponad 100 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 7 milionów złotych
Na lata 2014 – 2020 LGD “Dolina Soły” dysponuje ponad 10 milionych budżetem, z czego przynajmniej połowa przeznaczona jest na wsparcie przedsiębiorczości (zakładanie oraz rozwój istniejących firm).

Gmina Brzeszcze jest członkiem – założycielem Stowarzyszenia LGD “Dolina Soły”. Z okazji jubileuszu Burmistrz Cecylia Ślusarczyk złożyła władzom i członkom Stowarzyszenia gratulacje, przekazując pamiątkową tabliczkę.

(źr., fot. brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.