Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach zwołuje III sesję Rady Miejskiej w Brzeszczach na wtorek 5 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wybór sekretarza sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Brzeszczach.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz  z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019-2027
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2019.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawiszowice.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecieszyn.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skidziń .
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/65/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zasole.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 1 w Brzeszczach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/68/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 2 w Brzeszczach ( druk nr 46).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/69/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 3 w Brzeszczach.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/70/2003 Rady Miejskiej w  Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 4 w Brzeszczach.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/71/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 5 w Brzeszczach.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 6 w Jawiszowicach.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 7 w Brzeszczach.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/74/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Osiedlowego Nr 8 w Brzeszczach.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2019 r.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2019 r.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej – dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wnioski i oświadczenia radnych oraz informacje.
 30. Zamknięcie obrad.

 

14 KOMENTARZE

 1. może redaktorzy “infobrzeszcze” udadzą się do Gminy i ustalą podając do publicznej wiadomości co dalej w sprawie skargi na kierownika jednostki organizacyjnej – dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach. Rodzice są zainteresowani.

 2. Witam. W Brzeszczach “Stolicy Polskiego Górnictwa” walka ze smogiem powinna być karana chłostą, gdyż jest to działanie anty górnicze. POZDRO ZIOM Z BRZESZCZ

 3. Kochani Radni. Zacznijcie działać w kwestii czystego powietrza. Brzeszcze najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce. Podajcie do publicznej wiadomości, gdzie można skutecznie zgłaszać największych trucicieli i kopciuchów. Dzisiaj są praktycznie bezkarni. Prośby sąsiadów nie odnoszą skutków.

  • Proszę dzwonic na straż miejską, tak jak to się robi w innych miastach. Aha! My nie mamy straży miejskiej… I żadnego organu kontrolującego śmierdzieli i potencjanych przestępców palących wszystko tylko nie węgiel.

 4. Może na sesji rady – RADNI – nasi przedstawiciele zajmą się tym, że:

  Dzisiaj podano, “Z raportu Najwyższej Izby Kontroli NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZONYM MIASTEM POLSKI pod względem STĘŻENIA RAKOTWÓRCZEGO i mutagennego Benzo(alfa)pirenu są BRZESZCZE”:

  https://faktyoswiecim.pl/meteo/brzeszcze-najbardziej-zanieczyszczonym-miastem-w-polsce/

  Nie ma się co dziwić, że tylu ludzi w Brzeszczach i okolicy choruje i umiera na RAKA !!!!

  Trzeba coś z tym zrobić !!!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.