Problemom komunikacyjnym i rosnącemu natężeniu ruchu samochodowego na drogach naszego powiatu poświęcone było spotkanie z samorządowcami zorganizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Powiat Oświęcimski reprezentował na nim Jerzy Mieszczak, członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Obecni byli także przedstawiciele wydziału inwestycji, rozwoju i dróg.

Spotkanie miało związek z trwającymi pracami nad opracowaniem Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu drogowego w obszarze Subregionu Małopolski Zachodniej.

W spotkaniu – za pośrednictwem łączy internetowych – uczestniczyli także przedstawiciele gmin naszego powiatu. Na wstępie firma, której zlecono opracowanie studium zaprezentowała efekty dotychczasowych prac.

Następnie głos zabrali samorządowcy wskazując na konieczność przeanalizowania studium pod kątem ważnych dla poszczególnych gmin kwestii, takich jak m.in.:

  • wzmożone natężenie ruchu w związku z dojazdem do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze,
  • wąskie gardło połączenia przyszłego odcinka drogi S1 z DK 44 w Zaborzu (Gmina Oświęcim)
  • planowane i realizowane obwodnice miast w naszym powiecie,
  • rosnące natężenie ruchu i związana z tym wypadkowość na drogach naszego powiatu,
  • rozwiązanie kwestii natężenia ruchu w Gminie Chełmek w związku z brakiem obwodnicy.
(źr., fot. Oświecim.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.