W ostatnich tygodniach został opracowany i przedstawiony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej model finansowania kapitału obrotowego dla firm, zgodnie z którym w każdym regionie powinno zostać ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych uruchomione wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców. Działanie to jest odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na sytuację przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP.

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 14 lipca decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania Bonów dla samozatrudnionych. Jest to nowa forma pomocy. Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców.dzięki której osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 9 tysięcy złotych.

1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:

Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
 • nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Wielkość wsparcia:

 • 3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);
 • Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon

3. Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):

 • pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
 • poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
 • w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł – wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa
  i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).

4. Rozliczenie bonu:

 • utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
 • złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
 • obowiązek poddania się kontroli.

5. Odzyskiwanie:

 • w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
 • dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.

6. Wnioskowanie o bon:

 • złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków tarcza.malopolska.pl, który będzie dostępny pod koniec sierpnia.
 • umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
 • maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

7. Ocena wniosków:

 • według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
 • ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
 • możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

Przypomnijmy, wcześniej już Zarząd Województwa Małopolskiego, w ramach przesunięć środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zabezpieczył i uruchomił wsparcie dotyczące zapewnienia kapitału obrotowego MŚP o wartości 258 mln zł. Warunki wsparcia w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej są komplementarne w stosunku do rozwiązań wypracowanych na poziomie krajowym.

(źr.,fot.Małopolska.pl)

1 KOMENTARZ

 1. A gdzie komentarze manipulantów, hejterów tudzież przeciwników rządu? Za PO moglibyście tylko pomarzyć o jakiejkolwiek pomocy ze strony Państwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.