Program ‘Dobry Start’ jest inwestycją w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie ‘Dobry Start’ przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Składanie wniosków w ramach programu ‘Dobry Start’ w wersji elektronicznej jest możliwe od 1 lipca poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tiaportal PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. Natomiast od 1 Sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej)

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w Urzędzie Miasta lub Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń).

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

(źr., fot. MRPiPS)

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.