Z myślą o tym, by uprościć pracę nauczycielom, ale także po to, by ułatwić kontakt rodziców z placówką szkolną, od listopada we wszystkich gminnych szkołach wprowadzono elektroniczne dzienniki. 

MobiDziennik  to unowocześniona forma prowadzenia i dokumentowania procesu nauczania, a także całego życia szkolnego. Funkcjonujący równolegle z papierowymi dziennikami lekcyjnymi system wprowadzony został głównie” – podaje strona brzeszcze.pl.

Najważniejsze funkcje dziennika elektronicznego:

  • prowadzenie kompletnej dokumentacji przebiegu nauczania (w tym prowadzenie poza dziennikami lekcyjnymi również dzienników zajęć specjalistycznych, indywidualnego nauczania, zajęć świetlicy czy pedagoga),
  • monitoring realizacji podstawy programowej,
  • drukowanie świadectw oraz arkuszy ocen,
  • zarządzanie rozkładami nauczania oraz planowanie zastępstw wraz z informowaniem o nich uczniów i rodziców.

“E-dziennik to bezproblemowa, nieograniczona datami i godzinami zebrań i konsultacji indywidualnych, komunikacja nauczycieli z uczniami oraz ich rodzicami. Rodzice mają całodobowy dostęp do informacji o ocenach i frekwencji, zadaniach domowych, zapowiedziach sprawdzianów. Informacje wpisywane przez nauczycieli automatycznie, w czasie rzeczywistym, aktualizowane są w panelach dostępnych dla rodziców” – zachęca brzeszczański magistrat.

Przygotowanie szkół do wprowadzenia mobiDziennika trwało kilka miesięcy i obejmowało przede wszystkim przygotowanie techniczne, tj. zapewnienie stałego, stabilnego łącza internetowego (światłowodu) we wszytkich placówkach szkolnych.

Przygotowanie szkół do wprowadzenia mobiDziennika trwało kilka miesięcy i obejmowało przede wszystkim przygotowanie techniczne, tj. zapewnienie stałego, stabilnego łącza internetowego (światłowodu) we wszytkich placówkach szkolnych.

(źr. brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.