Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Priorytet 1. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów:

 1. budowanie i kreowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy ekologicznej,
 2. propagowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zapobiegania powstawaniu odpadów,
 3. promocja idei zrównoważonego rozwoju,
 4. racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych Ziemi,
 5. Selektywna zbiórka/segregacja i przetwarzanie odpadów,
 6. Edukacja i propagowanie idei ‘Zero Waste’,
 7. Promocja działalności banków żywności.

Priorytet 2. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej związanych, z tematyką ochrony powietrza oraz zapobiegania zmianom klimatu:

 1. Edukacja z zakresu konsekwencji zdrowotnych związanych z ekspozycją na wysokie stężenia zanieczyszczeń  powietrza,
 2. edukacja z zakresu emisji zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych oraz wsparcia instrumentów finansowych do ich wymiany,
 3. edukacja z zakresu wpływu działalności człowieka na klimat oraz przyczyn i skutków zmian klimatu,
 4. prezentacja odnawialnych źródeł energii,
 5. aktualizacja wiedzy w zakresie stanu jakości powietrza,
 6. propagowanie wiedzy na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko, zdrowie i gospodarkę,
 7. promowanie działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza,
 8. promowanie działań zmierzających do ograniczenia wpływu na zmiany klimatu, zwłaszcza zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Stowarzyszenia i fundacje, działające w tych obszarach mogą do 10 sierpnia br. składać wnioski i ubiegać się o wsparcie finansowe m.in. na organizację wydarzeń (imprez, warsztatów, konkursów) propagujących wiedzę i promujących działania związane z tematyką ochrony powietrza oraz zapobiegania zmianom klimatu, a także zapobiegania powstawaniu odpadów.

Szczegóły naboru zostaną omówione podczas webinariów, które odbędą się w najbliższy wtorek, 4 sierpnia.

Aby wziąć udział w webinarium należy zarejestrować się przy pomocy poniższego formularza do 3 sierpnia 2020 r. do godz. 11.00. Kliknij tutaj

Dofinansowanie wynosi 80% kosztów realizacji planowanego zadania.

(źr., fot. brzeszcze.pl)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.