“Podsumowanie akcji związanej z usuwaniem szkód, jakie w nocy z niedzieli na poniedziałek wyrządziła wichura” – to główny temat posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który odbył się w czwartek 14 marca.

Niedawna wichura przyniosła w naszej gminie sporo strat. Stwierdzono uszkodzenia 24 dachów, w tym 14 na budynkach mieszkalnych, uszkodzeniami linii energetycznych i teletechnicznych, a przede wszystkim zniszczeniami drzewostanu (ponad 135 przewróconych drzew).

W akcje usuwania szkód zaangażowane były wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeszcze. Na szczęście, w czasie wichury, ani też podczas usuwania jej skutków nikt nie odniósł obrażeń.

Burmistrz Radosław Szot na ręce Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej Piotra Bertolina złożył podziękowania i wyrazy uzanania dla szybkiej i profesjonalnej pracy strażaków – ochotników.

“Podczas posiedzenia Zespołu uzgodniony został skład osobowy Gminnej Komisji ds. Szacowania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zdarzeń Losowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2018 Burmistrza Brzeszcz z dnia 5 czerwca 2018 roku. Członkowie Komisji w poniedziałek 18 marca br. rozpoczną wykonywania wizji lokalnych, będących podstawą udzielania pomocy finansowej, zgodnie z określonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” – czytamy na stronie Urzędu Gminy.

Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem pomocy zobowiązani są do zapoznania się ze wskazanymi zasadami (plik zamieszczono w załączeniu) oraz do zgłoszenia telefonicznego do Urzędu Gminy w terminie do 29 marca 2019 roku – tel. 32/ 77 28 515 (Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego).

(źr., fot. brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.