Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich – mewa śmieszka, znalezionych i zebranych w ilości 100 sztuk wokół zbiornika wodnego w miejscowości Zabawa – Zdarzec, gmina Radłów, powiat tarnowski, województwo małopolskie.

Z uwagi na powyższe, Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 31 marca 2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 768), w tym w szczególności:

– zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.

– zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem ptactwa dzikiego.

– niekarmienie i niepojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

– stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.

– stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób.

– zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii/wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.