Burmistrz Brzeszcz ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach oraz dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Przecieszynie. Termin składania dokumentów w obu konkursach upływa 2 czerwca 2023 roku.

W obu konkursach oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym oraz numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Przecieszynie”
lub
„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach”

w terminie do 2 czerwca 2023 r. do godz.11:00 osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 4 w Brzeszczach w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00; wtorek od 7.00 do 17.00piątek od 7.00 do 13.00) lub listem poleconym na adres: Urząd Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze.
W przypadku wysłania dokumentów pocztą za datę doręczenia uważa się dzień wpływu do Urzędu Gminy 
w Brzeszczach. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej Tutaj

(źr.fot.,Brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj