Powódź, obok suszy, jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W przeciwieństwie do susz, które rozwijają się długotrwale, powodzie powstają w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin. Oba te zjawiska nasilają się, także w naszym kraju, pod wpływem zmian klimatu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Do czerwca br. potrwają konsultacje społeczne aktualizacji planów, do udziału w których Ministerstwo Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art.173 ustawy Prawo wodne (tj. Dz.U.2017r. poz.1556 z póżn. zm.) prowadzone są przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Projekty aktualizacji Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/.

Przewiduje się kilka możliwości przekazania uwag do projektów aPZRP:

  • za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje
  • poprzez przesłanie informacji na adres e-mail konsultacje@stoppowodzi.pl,
  • pisemnie w miejscu udostepnienia dokumentów,
  • pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie www.stoppowodzi.pl

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano cykl 28 spotkań w całej Polsce

Serię spotkań konsultacyjnych otworzy 9 lutego 2021 r. debata w Krakowie, a zakończy 27 maja 2021 r. spotkanie w Słupsku. Miejsca oraz terminy wszystkich spotkań konsultacyjnych, a także formularze rejestracyjne zostały opublikowane na stronie www.stoppowodzi.pl/formularze-rejestracji-na-spotkania-konsultacyjne/

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią spotkania w lutym i marcu (m.in. w Krakowie) zorganizowane będą w trybie online poprzez platformę Webex. W zależności od decyzji służb sanitarnych istnieje możliwość zmiany formuły kolejnych debat na stacjonarną.

(źr., fot. Brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.