Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach zwołuje VI Sesję Rady Miejskiej na czwartek, 16 maja 2019 roku o godz. 16.00, w sali narad Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wybór sekretarza sesji.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/27/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2019 – 2017.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/28/2018  Rady Miejskiej w Brzeszczach  z dnia 20 grudnia 2018r.  Uchwała Budżetowa Gminy  Brzeszcze na rok 2019.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych oraz informacje.
  9. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej. 

 

(źr. brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.