Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje wolnymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób. Fundusze pozyskał z projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (VI)” skierowanego do osób poniżej 30 roku życia.

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 18-29 lat pozostająca bez pracy, zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym osoba niepełnosprawna, osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: 

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby należące do wyżej wymienionej grup osób bezrobotnych.

Prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 lub z Filią PUP w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a lub pod numerami telefonów: działalność gospodarcza (tel. 33 842 49 07 wew. 1105) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).

1 KOMENTARZ

  1. Idealny materiał jełop na utrzymaniu mamusi z skonczonym tylko gimnazjum najlepiej majacy 29 lat niewyrazajacy jakiej kolwiek chęci by coś zmienić w sobie. I Wy chcecie takich ludzi zmotywować do czegokolwiek? Po to by jak by jakimś cudem sie udalo to widzieli ze rzad ich jebie na podatkach ile wlezie by swój zapity i tępy elektorat podsypać forsa z dodruku i z grabieży tych ktorzy pracują? Spojzcie ilu meneli jest w Brzeszczach zaczyna mnie to przerażać nie można pod zadntm sklepem stanąć by za chwile nie podleciał jakiś żul.

    4
    1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.