25 lipca 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków o bezpłatne użyczenie kompostowników dla mieszkańców Gminy Brzeszcze. Celem tej inicjatywy jest edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z bioodpadami, promowanie kompostowania oraz ograniczenie ilości odpadów oddawanych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami. Do rozdysponowania jest 100 kompostowników.

Kto może otrzymać kompostownik?

Uprawnieni do otrzymania kompostownika są mieszkańcy, którzy:

 • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą wskazanej we wniosku nieruchomości,
 • nie mają zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi względem Gminy Brzeszcze,
 • posiadają nieruchomość umożliwiającą ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz sąsiadów,
 • mają możliwość samodzielnego zagospodarowania wytworzonego kompostu.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie kompostownika należy składać w formie pisemnej na specjalnym formularzu, który można pobrać tutaj – POBIERZ FORMULARZ.

Formularze można składać:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Brzeszcze,
 • wysyłając pocztą na adres: ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze,
 • elektronicznie przez platformę ePUAP.

Uwaga: Wnioski, które wpłyną przed lub po terminie oraz wnioski złożone za pośrednictwem e-maila nie będą rozpatrywane.

Zasady przyznawania kompostowników

Kompostowniki będą przyznawane zgodnie z kolejnością złożenia wniosków, do wyczerpania zapasów (100 sztuk). Po 12 miesiącach użyczenia, kompostowniki przejdą na własność mieszkańców.

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Gminy w Brzeszczach pod numerami telefonów: 32/ 77 28 549 lub 519.

1 KOMENTARZ

 1. Pamiętam jak niedojeby z Straży miejskiej chodziły po domach i nakazywali likwidować kompostowniki a teraz rozdają a darmo.

  0
  1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj