Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz z dnia 18.02.2019r. ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia- została odwoła dyrektor Pani Violletta Chechelska. W uzasadnieniu swojej decyzji, Burmistrz Brzeszcz Radosław Szot wskazuje na brak kompetencji do sprawowania stanowiska dyrektora, nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki oświatowej, a także podnosi zarzut  zachowań Pani Chechelskiej, które bezpośrednio godzą w interes szkoły i uchybiają godności zawodu nauczyciela.

„W dniu 19.10.2018r. do Urzędu Gminy wpłynęła skarga na Panią Dyrektor Violettę Chechelską skierowana przez jednego z rodziców. Zarzuty wskazane w skardze były na tyle poważne, iż skierowano ją do zbadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przedmiotem skargi rodzica była opieszałość w działaniach dyrektora jak również działania niezgodne z dobrem dzieci. Ponadto kontrole doraźne prowadzone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty wykazały szereg nieprawidłowości, przykładem jest niedotrzymanie terminu dostarczenia prac konkursowych Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 – prace konkursowe zostały dostarczone po upływie wyznaczonego terminu (pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.).

W związku z powyższym organ prowadzący przeprowadził kontrolę doraźną placówki. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości. W szczególności uwagę należy zwrócić na:

– stwierdzono, że pracownik niepedagogiczny zatrudniony został na podstawie umowy o pracę w 2004 r. na czas nieokreślony, na stanowisku woźna. Tymczasem z przydziału czynności i zakresu obowiązków wynika, iż wyżej wymieniony pracownik pełnił obowiązki na stanowisku administracyjnym od 7 listopada 2017 r. Pracownik miał przeprowadzane badania lekarskie i szkolenia BHP tylko dla stanowisk robotniczych, w aktach nie ma dokumentów stwierdzających badania lekarskiego, zaświadczenia BHP, jak również instruktażu na stanowisko administracyjne. W związku z powyższym stwierdzono, że Dyrektor ZSP nr 4 zaniechał obowiązku w zakresie skierowania pracownika na badania, które mają stwierdzić czy pracownik może wykonywać pracy na danym stanowisku. Zgodnie z obowiązującym prawem jeśli pracownik wykonuje pracę na kilku różnych stanowiskach, powinien on odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. Jest to zrozumiałe z uwagi na możliwość występowania zupełnie odmiennych zagrożeń. Pracownik powinien odbyć instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Zdaniem kontrolujących ww. pracownik powinien mieć dwie umowy z określeniem wymiaru pracy stanowiska i stawki zasadniczej, która jest różna na różnych stanowiskach. Zgodnie z oświadczeniem pracownika wymiar czasu pracy w sekretariacie wynosi 3/4 natomiast pozostała część w wymiarze 1/4 to praca na stanowisku woźna. W związku z powyższym pracownik jest nienależycie wynagradzany,

– stwierdzono, że Dyrektor szkoły nie realizuje poprawnie zapisów Uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr LIV/436/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu określającego wysokość dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy – w zakresie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 pracuje  110 nauczycieli, natomiast dodatek motywacyjny otrzymało tylko 30 nauczycieli. Zdaniem kontrolujących Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego naruszyła zapisy Uchwały Rady Miejskiej nr nr LIV/436/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie : Regulaminu określającego wysokość dodatków : motywacyjnego,  funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania. Zgodnie z zapisami Uchwały w przedmiotowej sprawie warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego w przypadku nauczyciela jest przepracowanie przynajmniej 1 roku pracy w danej szkole oraz spełnienie 3 kryteriów ogólnie wymienionych z 11 określonych w par 4 ust.1 przedmiotowej Uchwały. Dodatek ten może być przyznany w wysokości od 3-30% podstawy wyliczenia dodatku na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Nauczyciel do otrzymania najniższego dodatku musi spełnić przynajmniej trzy kryteria (np. przestrzeganie dyscypliny pracy, dbałość o estetykę pomieszczeń i pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, systematyczne wypełnianie przydzielonych obowiązków.) Zdaniem Kontrolujących Nauczycielowi można ewentualnie nie przyznać dodatku motywacyjnego na kolejny okres, po dokonaniu oceny, że jego praca i postawa za tym nie przemawiają, jednak biorąc pod uwagę kryteria omawianej Uchwały nie jest możliwe, aby spośród wszystkich nauczycieli tylko 30 spełniało 3 minimalne kryteria wymienione w ww. uchwale,

– stwierdzono, że pracownik niepedagogiczny realizował czynności z zakresu przydziału zastępstw doraźnych dla nauczycieli jak również miał dostęp do danych osobowych uczniów – oświadczenie pracownika zostało złożone w dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie organu prowadzącego.

Biorąc powyższe pod uwagę organ prowadzący szkołę uznaje wszystkie aspekty zaistniałej sytuacji za szczególnie uzasadniony przypadek wymagający zaprzestania wykonywania funkcji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Brzeszczach przez Panią Violettę Chechelską. Ujawnione zachowania Pani Violetty Chechelskiej godzą zarówno w interes szkoły jak i organu prowadzącego, uchybiają godności zawodu nauczyciela oraz sprawowanej funkcji dyrektora szkoły.

Przytoczone powyżej fakty świadczące o braku kompetencji Pani Violetty Chechelskiej w sprawowaniu funkcji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Brzeszczach, a w szczególności ostatnio ujawnione informacje w ocenie organu prowadzącego z dużym prawdopodobieństwem mogą w krótkim czasie doprowadzić do paraliżu działalności szkoły zarówno w obszarze dydaktyczno-wychowawczym jak i administracyjno-finansowym.

W piśmie z dnia 12.02.2019 r. Małopolski Kurator Oświaty przedstawił opinię w sprawie odwołania bez wypowiedzenia Pani Violetty Chechelskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach przy ul. Szkolnej 6”- czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia wydanego przez Burmistrza Radosława Szota.

109 KOMENTARZE

 1. Pamiętam kiedy kazała całować się w pierścień. Były to ćwiczenia by godnie przywitać jakiegoś purpurowego klechę. Ogólnie ta pani zawsze sprawiała wrażenie katolickiej fanatyczki. Kolejna taka sytuacja to rozkaz paradowania po korytarzu ze świeczkami w rękach gdy umarł Wojtyła.

  9
  9
 2. Dużo jadu, nic merytorycznego z tekstu wynika tylko tyle że po odwołaniu się Pani Ch. do sądu, zostanie przywrócona, dostanie odszkodowanie i pewnie pozamiata po swojemu. Na podstawie zarzutów z artykułu zgadzam się z emirem i Ziutkiem. Mógł burmistrz poczekać odwołać w trybie administracyjnym, a tak to wygląda na kapiszon.

  8
  14
 3. Jest weekend, proponuję odpocząć, zająć się sobą, swoją rodziną, wyjechać gdzieś, zrobić coś fajnego. Na prawdę nie szkoda wam czasu na bicie piany na portalu?

  7
  2
 4. Do administratora!

  1 proponuje wstawić informacje o skutkach pisania nie prawdy. Nie wszyscy czytają regulamin.
  2 ktoś wspomniał o łapkach, bardzo dobry pomysł. Można ocenić każdy wpis.
  3 pewne wpisy powinno się banować

  2
  5
 5. A moze chodzi o stanowiska… skoro wyrzucili dyr i jeszcze chca etat wf, moze ktos ze starej 2czeka na to … zawsze lepiej jezdzic z zona do pracy.

  6
  5
 6. Nasza wychowawczyni, pani Chechelska lubiła baraszkować z trenerem Sawickim w pokoju ratownika za kotarą na łóżku do pierwszej pomocy gdy mieliśmy zajęcia z pływania na basenie. Zawsze gdy szliśmy do trenera żeby włączył suszarnie po pływaniu, wychodziła zza tej kotary zapinając biustonosz i poprawiając ubranie… To było pod koniec lat 80tych. Nigdy nie miała dobrego podejścia do młodzieży, strasznie się złościła gdy coś nie szło po jej myśli. Dwoiła się i troiła żeby wyrzucić mnie ze szkoły za irokeza na głowie, niestety nie mogła bo szkoła podstawowa była obowiazkowa… To doprowadzało ją do białej gorączki…

  7
  7
   • Ale cię prawda boli…
    Niestety, ale takich przypadków jest więcej – gnębienia uczniów którzy nie przypadli jej do gustu!!! I z tego co widzę trwa to nadal!
    Co do akcji na basenie, hmm jak dobrze sięgam pamięcią to coś w tym jest…

    3
    3
 7. Oto stworzono precedens… . Widać, że nowemu burmistrzowi zabrakło doświadczenia, rozwagi i wyobraźni. To jeszcze nie koniec sprawy. Aż dziw bierze, że taką decyzję w trakcie roku szkolnego (za pasem egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty) podjęto bez rzetelnego merytorycznego uzasadnienia. Przynajmniej nic na to nie wskazuje w powyższym tekście. Poza tym burmistrz nie jest osobą władną, aby rozstrzygać sprawy ewentualnego mobbingu ze strony pani Ch. To zupełnie inny tok. A wydaje mi się, że to właśnie najbardziej pogrążyło Ch. Wszystkim dolewającym oliwy do ognia proponuję zachowanie umiaru.

  9
  9
  • Nie zgadzam się z Tobą, szkoda, że pod postami nie można klikać w zielone lub czerwone ” łapki”. Może infobrzeszcze naprawi ten brak

   7
   4
    • Łapki pokazują stosunek innych ludzi do poszczególnych wypowiedzi, przed nimi bronią się tylko Ci, którzy zamiast argumentów używają inwektyw. (inwektywa to słowo lub wyrażenie użyte w stosunku do kogoś po to, by go urazić )

     6
     4
 8. Nauczyciele z przedszkoli opiekują się Waszymi dziećmi, uczą, są z nimi wiele godzin. Jeśli chcecie coś przekazać nauczycielowi, są zebrania lub rozmowy indywidualne, a nie oczernianie na forum. Moje dziecko chodzi do tęczy jest zadowolone z radością biegnie do przedszkola i nie wyobrażamy sobie innej Pani, jak tej, która ma teraz w zerowce.

  11
  3
  • Tak jest. Tęcza dobre przedszkole, może niekoniecznie dobrze wyposażone, ale poza tym bez zarzutów. Wych.z pomysłami, konkursy, przedstawienia, w rozmowie konkretny, zawsze na początku same superlatywy o dziecku, uwagi, słuszne i nie wyssane z palca. Teraz jest temat oświaty, jutro beda sklepy, poczta, banki, przychodnie…Donosy podnosza nam samoocenę, lubimy wchodzić w czyjeś sprawy, bo my jako pracownicy jesteśmy idealni, bezproblemowi “nie za kare”, uśmiechnięci, w odpowiednim wieku, na trafionym stanowisku. Litości, niech każdy ocenia siebie, skad wiemy, ze to co robimy jest takie poprawne.Będzie łatwiej żyć zajmując się sobą.

   9
   2
  • Za coś im płacą,za darmo tego nie robią!
   Niestety nie wszyscy nadają się na takie stanowisko bo co niektórzy emocjonalnie po prostu nie dają rady.
   Dając dziecko pod opiekę takiej “nauczycielki”chcę mieć pewność że jest pod dobrą opieką.A niestety niektóre panie pracują tam tylko dlatego że pochodzą z towarzystwa wzajemnej adoracji.Bo ani wykształcenia ani kompetencji w tym kierunku nie mają.
   Ale mam nadzieję że już do czasu….

   4
   5
 9. Z tych wszystkich komentarzy wynika ze wszystkie szkoly i przedszkola to jeden wielki syf, straszne zeby takie osoby iczyly dzieci. Dobrze ze juz nie mieszkam w brzeszczach, tu gdze tetaz mieszkam w szkolach a tym bardziej przedszkolach 90% nauczycieli to mlode osoby ktore sa wyszkolone i maja zupelnie inne podejscie do dzieci niz te go siedziały lata na stolkach. Dyrektorka z naszej szkoly robi wszystko by dzieci mialy jak najlepiej, walczy o lazdy grosz dla dzieci jeżdżąc do burmistrza, nie siedzi za biurkiem tylko przebywa między dziecki itd itd. Tak powinno byc wszedzie by dzieci chciały wracac do przedszkoli. A jak slyszalam ze wszedzie w brzedszkolach w brzeszcza sa wszy to juz mi sie niedobrze robilo ludzie jest 2019 rok gdzie jest higiena waszych dzieci!!!

  • Z wszami to jest różnie. Jednak faktem jest że wszyscy nauczyciele w podwyższonym wieku, mają wiele złych nawyków.
   Wydaje się że są nie do ruszenia, a wszystkie obowiązki powinni wykonywać młodzi.
   Jakaś fala (jak w wjsku) czy coś ?
   Jak nie czuje się na siłach to na rente i zwolnić miejsce energicznym, młodym.

   1
   3
 10. Jeszcze prosimy placówką przedszkolnym się głębiej przyjrzeć.Tam to siedzą układy,układziki.Te niektóre damy na woźną się nadają góra a nie dzieci edukować.DNO

  3
  1
  • To znaczy, że nie znasz zasad kierowania placówką oświatową. To są poważne zarzuty tylko napisane językiem nie dla wszystkich zrozumiałym.

   5
   6
 11. Przedstawione w artykule argumenty za odwołaniem są słabe.
  1. Konkurs. Gdzie jest napisane że szkoła ma uczestniczyć we wszystkich konkursach?
  2. Pracownik. Jakby to wykryła kontrola PIP to nakazałaby usunąć nieprawidłowości w ciągu 3 miesięcy.
  3. Dodatek motywacyjny. Każdemu i po równo? Oczywiście że tak. Przecież żyjemy w socjalizmie.

  Była Pani Dyrektor nie ma wyjścia. Musi iść do Sądu Pracy.
  Odszkodowanie za niezgodne z prawem odwołanie w przybliżeniu 250 000 zł.

  7
  8
 12. Każdy kidyś może zbłądzić. Pani Violetta napewno ma serduszko jak każdy, może trzeba ją jakoś nakierować ?
  Może trzeba podać pomocną dłoń.
  Wspierajmy Ją razem !

  11
 13. A ja napisze tylko tyle
  Burmistrz to zna się tylko na tym czym się zajmował w pracy w PIP
  Brak szkoleń ……
  panie burmistrzu argumentacja kiepska , mam nadzieje ze pan będzie z własnej pensji płacił odszkodowania

  7
  5
   • Bardzo subiektywny osąd. Co jak co ale pani v-ce dyrektor empatii i kontaktu odmówić nie można. Nie mylić jednak należy empatii z asertywnością. Bo tu już trzeba dużej klasy i kręgosłupa moralnego, żeby umieć odmówić wszelkim durnym roszczeniom sfrustrowanych rodziców a i pewnie jeszcze niektórych bardziej sfrustrowanych nauczycieli. W mojej ocenie zawsze dla dobra dzieci. Moje dzieci uwielbiają tą szkołę i p. v-ce.

    11
    2
   • Mogę “powiedzieć” o sobie. Ja i moje dzieci są zadowolone z opieki dydaktyczno-wychowawczej szkoły. A Rodzice niech wezmą odpowiedzialność za swoje dzieci a nie przerzucają na szkołę. Źródłem problemów dziecka jest dom a nie szkoła.

    11
    1
 14. A może warto popatrzeć trochę bliżej na układanki w Zespole nr 5, super promo dla niektórych nauczycieli, tam to wpadli z deszczu pod rynnę.

 15. Mam nadzieje, ze odezwa sie takze wszyscy nauczyciele, ktorzy permanentnie byli dreczeni przez te kobiete. Wreszcie karma powrocila. na szczescie nie bylo mi dane chodzic do tej szkoly, tylko do “Trojki”, jednak przez lata nasluchalam sie wiele ile zlego wyrzadzila uczniom i nauczycielom. A prywatnie ta kobieta jest jeszcze gorsza!!

  7
  2
 16. Brawo nowy burmistrz miasta, brawo mieszkancy ktorzy oddali na niego glos. Widac ze odwaga pana Radka jest na duzym poziomie. Nie jestem juz mieszkancem gminy Brzeszcze ale z troska patrze na jej sytuacje i eliminacja “pani dyrektor” to w koncu, po tylu latach odpowiedni wybor. Po pierwsze ta pani powinna byc przebadana u kilku specjalistów najlepiej z innego rejonu bo ci ktorzy ja leczyli to ja oszukiwali… pan od wnetrza glowy wskazany 😉 mysle ze stary uklad ktory rzadzil i trzymal wladze w brzeszczach od lat sie skonczy. Panie Radku, powodzenia.

  10
  4
 17. Pan Burmistrz powinien przyjrzeć się wszystkim którzy zostali przyjęci do pracy bez konkursu i kwalifikacji zawodowych przez poprzednią władzę… A na pewno jest takich sporo. Tzn. jedna już jest zwolniona wcześniej z OK ale pytanie co z malwersacjami ??? i kto powinien ponieś odpowiedzialność materialną za jej działania.. myślę że ten co ją przyjął do pracy.

  10
  3
 18. Przedszkolę POD TĘCZĄ pani , która on stop siedzi na telefonie i krzyczy po dziecich , a nie zajmuję się dziećmi rodzice nie raz interweniowali i bez skutku 🙁

 19. Jeszcze prosze sie przyjrzeć przedszkolu pod kasztanami – osoba ktora zarządza tym miejscem sadze ze jest na nieodpowiednim miejscu. Pracuje tam tylko bo ma układy..

  3
  2
 20. Brawo. Mam nadzieje że pan Burmistrz przyjrzy się teraz wszystkim ” nauczycielom” którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia i co najważniejsze kompetencji. Nie ma to jak mianowac się mgr. po ukończeniu ledwo szkoły średniej.
  Kolesiostwo się skoczy nareszcie

  4
  3
 21. Kuratorium wyraziło opinię na temat pracy p. Dyrektor? Jaką? Brak mi tej informacji. Dyrektora szkoły odwołuje się ze stanowiska w czasie roku szkolnego w wyjątkowych sytuacjach( zabił, zgwałcił, zapił).
  Uzasadnienie zarządzenia słabiutko motywuje tę wyjątkowość.
  Po 20 latach rządzenia w szkole p. Chechelska zasłużyła na inteligentniej postawione zarzuty. Oj, nazbierało się!

  7
  5
  • Masz rację przez dwadzieścia lat sobie grabiła i w końcu dostała to na co zasłużyła i tak jak na to zasłużyła!!!

   PS. Rozumiem że jesteś jednm(ą) z tych 30-stu?!

   6
   4
   • Nie, nie pracuję w SP 1, ale znam przepisy i już widzę drogę odwoławczą od decyzji Burmistrza szeroką jak autostrada.
    Żadna racja nie usprawiedliwia łamania prawa. Nikogo.

    6
    4
     • Niestety Nauczyciel ma rację. Nic nie wiąże mnie ze szkołą nr 1 i Dyrektor Chechelską, ale przyczyny odwołania są miałkie. Jak na prawnika uzasadnienie Burmistrza marne. Boję się, że w postępowaniu odwoławczym Burmistrz przegra i jeszcze trzeba będzie płacić odszkodowanie.

      5
      4
  • Nie zasłużyła????. … dodałabym jeszcze więcej, ale jestem na emeryturze i już nie chcę wracać do czasów mobbingu …”teraz to mi to LOTTO”😕. Tylko to smutne, że nikt wcześniej się nie odważył na ten krok. Nauczyciele byli zastraszani, że stracą pracę, więc zamknięto im zręcznie usta😐… DYREKTOR mógł wszystko, niczego i nikogo się nie bał. Osoby mające własne i inne zdanie nie miały tam czego szukać. .. Teraz NAUCZYCIELE mogą wreszcie odetchnąć a ta osoba niech poczuje jak to jest być publicznie napiętnowaną itd itp …
   tylko czy do modliszki cokolwiek dotrze??????
   Brawo dla odważnych Rodziców i młodego Burmistrza, który ma świeże spojrzenie na wszystko i słucha mieszkańców. BRAWO😊

   15
   3
  • Jeśli jesteś nauczycielem to powinieneś wiedzieć, że na forum publicznym nie można pisać wszystkiego.
   Dotyczy to przede wszystkim spraw, o których nie koniecznie wszyscy muszą wiedzieć.

   1
   8
 22. albo pani dyrektor fakatycznie niema kompetencji i działała na szkode szkoły albo zaczyna sie obsadzanie stołków swoimi ludzmi przez nowego burmistrza, czas pokaze

  3
  3
  • Nie w końcu nie ma “swoich” w zarządzie i można ją porządnie kopnąć w D…!!!

   “kkkkk” rozumię, że nie masz dzieci w szkole zarządzanej przez tego “fachowca”. No chyba, że należysz do grupy “wzajemnej adoracji”

   6
   3
 23. Troche takie naciągane, a opinia srodowiskowa sie nie liczy? Czy Pani dyrektor mogla wytlumaczyc swoje dzialanie? Bo czytajac zostala tego pozbawiona.

  2
  6
  • Z tekstu nie wynika czy przed zwolnieniem były prowadzone z Panią Chechelską rozmowy lub inne działania, czy nie. Wiadomo jednak, że miała okazję wykonywać swoją pracę rzetelnie, ale po efektach pracy widać, że “czegoś” jednak zabrakło i to w rażącej skali więc należało usunąć ja ze stanowiska. Jeżeli zarzuty są prawdziwe to decyzja jest słuszna.

   5
   2
  • Błagam!!!!! Nie ma pani dziecka w tej szkole zapewne!!!!! Proszę mi wierzyć na słowo to nie jest jeden zarzut nawet nie dwa ale wiele wiele więcej a jej tłumaczenia każdy rodzic miał okazję słyszec za każdym razem kiedy pojawiał się problem. … Słowa nic nie warte wypowiedziane tylko po to zeby uspokoić rodziców zero pracy zero chęci zero podejścia i przedewszystkim zero zainteresowania dobrem dzieci!!!!!! To najmądrzejsza decyzja jaka mogła byc podjęta w tym momencie po długim czasie walki w końcu jest nadzieja dla tej szkoły:)

   8
   4

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.