Z myślą o ukraińskich uchodźcach, Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zdecydował o utworzeniu oddziałów przygotowawczych w oświęcimskim „Konarze” i kęckim „Koperniku”.

Są one tworzone dla osób podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego bądź znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Oddziały przygotowawcze powstaną w Liceum Ogólnokształcącym w Powiatowym Zespole Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu (ul Konarskiego 24, tel: 33 843 14 56, mail: sekretariat.pz1@powiat.oswiecim.pl) i Technikum w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach (ul. Żwirki i Wigury 27A, tel: 33 845 32 68, mail: sekretariat.pz10@powiat.oswiecim.pl).

– W oddziale przygotowawczym uczniowie będą realizować naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, prowadzoną według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form do realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów – przybliża Monika Stalica, naczelniczka Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, dodając że zajęcia będą wspomagane przez nauczyciela władającego językiem ukraińskim.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj