Końcem lipca oficjalnie odebrano całość robót związanych z przebudową drogi powiatowej –  ul. Powstańców Śląskich. Ponadto, wykonawcy modernizacji powierzono prace nad remontem kolejnego odcinka – ul. Kolbego w Oświęcimiu.

Na ul. Powstańców Śląskich zakres robót budowlanych obejmował m.in..:
– przebudowę jezdni,
– przebudowę chodników,
– przebudowę wysp azylu w rejonie „ronda” przed dworcem PKP,
– przebudowę wysp kanalizujących,
– przebudowę pierścienia „ronda” przed dworcem PKP,
– przebudowę elementów odwodnienia (wpusty deszczowe z przykanalikami),
– remont miejsc postojowych przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu objętych zakresem inwestycji (około 22 mb) – korekta geometrii jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa,
– remont zjazdów,
– zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

“Kolejny odcinek został dziś przekazany, z terminem realizacji do 30 września 2021 r. Cała inwestycja, o łącznej długości odcinków blisko 2,4 km, pochłonie w sumie blisko 7 mln złotych i jest finansowana ze środków Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim i z Funduszu Dróg Samorządowych” – podaje strona Strarostwa Powiatowego.

Zakres przebudowy ul. Kolbego w Oświęcimiu obejmuje m.in.:
– remont jezdni,
– remont chodników,
– przebudowę ciągu pieszo-rowerowego – poszerzenie do 4 m wraz z wydzieleniem chodnika
i ścieżki rowerowej, oba elementy po 2 m szerokości,
– remont zjazdów,
– budowę nowej i remont istniejącej opaski: szerokość 0,5 m,
– przebudowę wysp azylu w rejonie „ronda” im. Augusta Kowalczyka,
– remont pierścienia „ronda” im. Augusta Kowalczyka,
– budowę nowego chodnika: szerokość 2 m (przylegające do jezdni), miejscowo 1,5 m (oddzielone od jezdni pasem zieleni),
– remont ciągu pieszo-rowerowego – w okolicach skrzyżowania o ruchu okrężnym z DW 933,
– przebudowę/ budowę elementów odwodnienia (wpusty deszczowe z przykanalikami),
– rozbiórkę istniejącej i budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego (w związku z kolizją z planowaną inwestycją) – 3 stanowiska oświetlenia ulicznego,
– zabezpieczenie obcej infrastruktury technicznej.

W oficjalnym odbiorze i przekazaniu robót uczestniczyli: Starosta Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz i zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim, Andrzej Bojarski.

(źr., fot. powiat.oswiecim.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj