Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach dołączył do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Plus – Podprogram 2023. Dzięki partnerstwu z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, mieszkańcy Gminy Brzeszcze znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej otrzymają pomoc w formie posiłków oraz paczek z podstawowymi artykułami spożywczymi.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Plus, oferuje wsparcie żywnościowe w postaci paczek lub posiłków dla najbardziej potrzebujących. Uczestnicy mają także możliwość brania udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

W Gminie Brzeszcze dystrybucja żywności jest realizowana przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej we współpracy z OPS w Brzeszczach.

Pomoc jest dostępna dla osób spełniających kryterium dochodowe:

  • 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie

Żywność będzie wydawana od czerwca do listopada 2024 roku. Osoby, które spełniają kryterium dochodowe, mogą zgłaszać się po skierowania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze.

Kwalifikację do otrzymania pomocy żywnościowej przeprowadzają pracownicy socjalni. Korzystanie z tej formy wsparcia nie wyklucza korzystania z innych świadczeń pomocy społecznej.

W przypadku uprawnień do otrzymania pomocy w ramach FEPŻ, nie jest wymagana decyzja administracyjna. Podobnie, brak uprawnień i odmowa wydania skierowania nie wymagają wydania decyzji administracyjnej.

W skierowaniu określony jest punkt wydawania artykułów spożywczych – siedziba organizacji, z której odbiorca otrzyma pomoc. Skierowanie jest ważne przez cały okres trwania danego Podprogramu, a termin odbioru wskazuje pracownik socjalny.

FEPŻ jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Około 150 tys. z nich brało dodatkowo udział w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

Program FEPŻ jest jednym z krajowych programów realizowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Zarządzająca, odpowiada za wdrażanie Programu.

Celem programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej poprzez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków wspierających ich włączenie społeczne.

Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych, z łącznym budżetem wynoszącym 583 333 336 EUR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj