Pięć szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski uczestniczy w programie „Aktywna tablica”. Celem projektu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest  wykorzystanie w procesie dydaktycznym najnowszych technologii, przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Ponadto na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

W rządowym programie uczestniczą następujące powiatowe placówki: Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. St. Konarskiego w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w Oświęcimiu, Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Kętach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu. Na ten cel Powiat Oświęcimski otrzymał dotację celową w kwocie 105.000 zł. Całkowity koszt projektu to 131.250 zł.

W ramach projektu zostaną zakupione: laptopy, tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym, głośniki, projektor, interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie z różnorodnymi  zaburzeniami rozwojowymi, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi prawidłowy proces kształcenia).

(źr., fot. powiat.oswiecim.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.