Z okazji Barbórki składam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom polskiego przemysłu wydobywczego – całej Górniczej Braci z kopalń węgla kamiennego i brunatnego, miedzi i gazu ziemnego, a także tym, którzy czynią ich pracę bezpieczniejszą: inżynierom, służbom ratowniczym i nadzoru górniczego. W imieniu Rzeczypospolitej i wszystkich rodaków chcę przekazać Państwu słowa uznania, wdzięczności i wielkiego szacunku.

Może na co dzień zbyt rzadko sobie uświadamiamy, jak ważny jest trud górników. Z tej pracy wyrosła potęga ludzkiej cywilizacji. Bez minerałów i surowców wydobywanych z wnętrza ziemi społeczeństwa nie mogłyby się rozwijać, a gospodarka, przemysł i technika dawać nam tylu wspaniałych możliwości.

Nie można też opowiedzieć historii Polski – walk w obronie naszej wolności i tożsamości, odzyskania niepodległości państwowej, a także wielu sukcesów gospodarczych – bez opowieści o wysiłku górników, ich zaangażowaniu, patriotyzmie i oddaniu Ojczyźnie. Mówią o tym doniosłe rocznice powstań śląskich sprzed wieku, a także 40. rocznica Sierpnia 1980 i utworzenia NSZZ „Solidarność”. Polscy górnicy w ogromnym stopniu przyczynili się do zwycięstwa wolności – płacąc za nie nawet cenę własnego życia, jak polegli w kopalni „Wujek”. Oddaję cześć bohaterom, skłaniam głowę przed patriotycznymi i obywatelskimi zasługami. Barbórkowe święto to szczególna okazja, aby z serca powiedzieć: pamiętamy i dziękujemy.

Nie bez powodu patronką górników jest święta Barbara – opiekunka trudnej, niebezpiecznej pracy; przewodniczka tych, którzy dla dobra innych ludzi ponoszą ryzyko w zetknięciu z siłami natury. Zawód górnika ma wymiar służby; jest chlubny, ale też ciężki i odpowiedzialny. Wymaga szczególnych umiejętności i predyspozycji, hartu ducha, poczucia solidarności z kolegami. Wspólnota, odpowiedzialność za siebie i za kamratów – to jeden z filarów górniczego losu. Wyraża się to w codziennej pracy, ale jeszcze mocniej w chwilach zagrożeń. Górnicy nigdy nie zostawiają swoich braci w potrzebie. Składam hołd wszystkim, którzy ponieśli najwyższą ofiarę i na skutek katastrof odeszli na wieczną szychtę, a także wszystkim dzielnym ratownikom.

Ryzyko górniczej służby przejawiło się również teraz, podczas pandemii. Ze względu na wymagające warunki pracy górnicy należą do tych grup zawodowych, które szczególnie odczuły zagrożenie koronawirusem. Chcę wyrazić wdzięczność wszystkim górnikom, którzy z empatią jako ozdrowieńcy oddają osocze, tak istotne dla niesienia pomocy ciężko chorym. 

Przemysł wydobywczy, w tym górnictwo węgla kamiennego, od dziesięcioleci pozostaje ważnym czynnikiem rozwoju naszego kraju. Zapewnia paliwo gospodarce i stabilne miejsca pracy. Podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest i w najbliższych dekadach nadal będzie energetyka oparta na węglu. Nie jesteśmy nieczuli na zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym, na wyzwania dotyczące światowej, a także polskiej gospodarki. Potrzebujemy zrównoważonego rozwoju – czyli takiego, który zapewni bezpieczeństwo i dobrobyt ludziom, ochroni środowisko naturalne, zwiększy społeczną solidarność i spójność, zagwarantuje miejsca pracy. Tych celów nie można przeciwstawiać, wszystkie są jednakowo ważne. Jako Prezydent Rzeczypospolitej czuję się w obowiązku nieustannie dbać o tę równowagę. Trzeba także widzieć duży potencjał, wiążący się z węglowymi technologiami niskoemisyjnymi. Wszystko to sprawia, że praca górników jeszcze długo będzie potrzebna, jak przewiduje to niedawne porozumienie rządu ze środowiskami górniczymi.

Z okazji Barbórki najserdeczniej życzę wszystkim polskim górnikom, wszystkim pracownikom branży wydobywczej – wiele pomyślności, a przede wszystkim zdrowia. Życzę, abyśmy wszyscy razem, jako wielka polska wspólnota, pokonali jak najszybciej pandemię. Całej Górniczej Braci, Państwa rodzinom i bliskim, składam życzenia wszelkiego dobra i szczęścia. Śląskie przysłowie obiecuje, że „Barbara święta o górnikach pamięta”. Wszystkim Państwu życzę Jej nieustannej opieki i błogosławieństwa. Mogą Państwo być także pewni, że są przy Was serdeczne myśli Polaków, nasz szacunek, zrozumienie i wdzięczność.

Niech żyje nam górniczy stan!

Szczęść Boże!

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

(źr., fot. prezydent.pl)

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.