Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło końcem 2019 roku Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest jednym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych.

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której każdy obywatel ma pewność, że administracja publiczna ma dostęp do aktualnych danych kontaktowych. Dane pozwalają na szybki i skuteczny kontakt, by powiadomić m.in. o:
  • dokumentach gotowych do odbioru,
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w indywidualnych sprawach prowadzonych w urzędach.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach rejestru RDK jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego.

Przekazanie danych kontaktowych do rejestru jest dobrowolne. Dane przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Przekazać można: numer telefonu lub adres e-mail lub oba. Każdy obywatel sam decyduje, które dane poda i jak długo będą one przechowywane w rejestrze.

Ważne! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.