W związku z ogłoszeniem przez Województwo Małopolskie naboru wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację!- edycja 2” zapraszamy serdecznie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich inicjatyw edukacyjnych.

W ramach konkursu, w poszczególnych blokach tematycznych, realizowane będzie wsparcie polegające na:

  • organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym – aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
  • organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego – edukacja międzyregionalna;
  • kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów;
  • popularyzacji zagadnień i wyników badań naukowych wśród dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu potencjału uczelni wyższych i kół naukowych;
  • aktywizacji do wszechstronnego rozwoju poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych;
  • organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności (np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) – mentor;
  • wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
  • odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji;
  • realizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych kształtujących kompetencje uniwersalne małopolskich uczniów, w szczególności warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, przedsiębiorczości, programowania i robotyki lub innych różnorodnych wydarzeń edukacyjnych poruszających zagadnienia o tematyce regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej, udoskonalających mechanizmy konsultacji i deliberacji w życiu publicznym regionu.

Zlecenie powyższych zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2023 r. na realizację zadań wybranych w ramach konkursu „Małopolska! Postaw na edukację! – edycja 2” kwotę 1 mln zł.

Do konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 września a kończyć nie później niż 16 grudnia 2023 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 września 2023 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj