Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. Zainteresowane podmioty mogą przesyłać oferty – w systemie Witkac – do 5 marca br.

Głównym celem jaki przyświeca temu zadaniu, jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Chodzi też o wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, ograniczenie skutków niepełnosprawności.

Oferty w systemie Witkac zainteresowane podmioty mogą składać do 5 marca br. Dokonanie wyboru ofert planowane jest do końca kwietnia br.

Termin zakończenia zadania zbiega się z ostatnim dniem tego roku.

Szczegóły na stronie internetowej Czytaj

(źr., fot. oswiecim.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.