Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, tj. Funduszu Pracy, jak i Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na:

  • Prace interwencyjne – refundacja zatrudnienia przez okres 6 miesięcy w wysokości 1200 zł + ZUS, po okresie refundacji wymagane jest 3 miesięczne zatrudnienie.
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – kwota refundacji wynosi 20 000 zł., okres na który należy zatrudnić osobę bezrobotna wynosi 24 miesiące.
  • Staże – nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Okres realizacji stażu to minimalne 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy. W okresie odbywania stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium wypłacane przez urząd pracy w wysokości 1565 zł/miesięczne.

Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków na:

  • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – kwota dotacji wynosi 20 000 zł., minimalny okres przez który należy prowadzić działalność gospodarczą wynosi 12 miesięcy.
  • Szkolenia i bony szkoleniowe – szkolenia są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 1565 zł., jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.
  • Bon na zasiedlenie – osoby bezrobotne do 30. roku życia mogą ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Kwota przeznaczona na bon zasiedleniowy wynosi 7000 zł.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu tel. 33 842 49 07.
  • Filia PUP w Kętach tel. 33 845 26 24.

(źr., fot. powiat.oswiecim.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.