Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Solidarna Kultura”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

Wsparcie finansowe w tym konkursie mogą uzyskać działania pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego oraz stwarzające warunki do poznawania naszej kultury – a więc organizacja warsztatów, wystaw, spektakli czy koncertów. Co ważne, wydarzenia te muszą odbywać się we współpracy z podmiotami kultury z terenu Województwa Małopolskiego

Na realizację wybranych zadań przeznaczono łącznie 500 tys. zł. Środki pochodzą z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

W obliczu niewyobrażalnej tragedii, jaka rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, jesteśmy solidarni z obywatelami Ukrainy i konsekwentnie wspieramy skierowane do nich działania pomocowe. Ci, którzy znaleźli schronienie w naszym regionie potrzebują nie tylko poczucia bezpieczeństwa czy pomocy materialnej, ale także empatii i zrozumienia, a temu sprzyja właśnie integracja społeczności ukraińskiej z mieszkańcami Małopolski. Realizację wszystkich działań w tym obszarze koordynujemy w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej, podzielonej na pięć pakietów odpowiadających najpilniejszym potrzebom uchodźców i samorządów

Oferty w ramach konkursu można składać do 18 sierpnia 2022 roku.

Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 30 tys. zł.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 lipca 2022 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Regulamin oraz dodatkowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie BIP.

(źr., fot.malopolska.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.