Uczniowie dwóch powiatowych placówek – popularnego “Wyspiana” i “Chemika” dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Oświęcimski będą mogli m.in. skorzystać z zajęć wyrównawczych.

Powiat Oświęcimski otrzyma 80 tys. zł w ramach Grantu 3, z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Środki te zostaną przekazane dla I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z PZ Nr 2 w Oświęcimiu.

W ramach Grantu 3, w kęckim “Wyspianie” zostaną zrealizowane zajęcia wyrównawcze matematyczno – przyrodnicze dla 92 uczniów oraz zajęcia kółka teatralnego rozwijające kreatywność, innowacyjność i krytyczne myślenie.

Natomiast uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w oświęcimskim “Chemiku” w ramach przyznanego grantu skorzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki (kreatywność w matematyce) oraz zajęć wyrównawczych z krytycznego myślenia prowadzonych w ramach języka polskiego. Planuje się, że w zajęciach weźmie udział 193 uczniów.

 

(źr.fot,. Powiat.oświęcim.pl)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.