Od 1 września na parterze Urzędu Gminy w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 4 dostępne będzie stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Spis ten potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

“Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu. Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu” – podaje Urząd Gminy.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne) jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne zalicza się:

  • uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,
  • chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół,
  • utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej kultury rolnej (zgodnie z normami).

Spisowi podlegają również gospodarstwa rolne nietowarowe (tj. nie prowadzące sprzedaży wytworzonych produktów rolnych i zwierząt gospodarskich), czyli takie, które produkują wyłącznie na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego lub których działalność rolnicza ogranicza się tylko i wyłącznie do utrzymywania gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służy władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

(źr. fot. brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.