Ruszyła szósta edycja Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. W Tarnowie odbyła się konferencja prasowa na temat tego projektu z udziałem Marty Malec-Lech z zarządu województwa.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2021/2022.

O tym, w jaki sposób wykorzystali pieniądze z programów stypendialnych oferowanych przez Województwo Małopolskie i finansowane ze środków własnych, a także współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich  mówili dotychczasowi stypendyści – Kamil Kądzielawa, uczeń III klasy Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, osiągający sukcesy w łucznictwie oraz Filip Maziarka, uczeń II klasy III LO w Tarnowie, laureat olimpiad matematycznych.

e wsparcia w VI edycji programu stypendialnego mogą skorzystać uczniowie, którzy mieszkają na terenie województwa małopolskiego i są uczniami małopolskich szkół wszystkich typów. Stypendium przyznawane jest od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 dla uczniów:

  • klas 5-7 szkoły podstawowej – 400 zł brutto miesięcznie,
  • klas 8 szkoły podstawowej – 500 zł brutto miesięcznie,
  • szkół ponadpodstawowych – 600 zł brutto miesięcznie.

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio – 4,8 tys. zł, 6 tys. zł i 7,2 tys. zł. Łącznie w bieżącym roku planuje się przyznać 1676 stypendiów na łączną kwotę ponad 10 mln zł.

Wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych za rok szkolny 2021/2022 składać będzie można do 26 listopada 2021 roku.

Zmieniliśmy regulamin przyznawania wsparcia, aby więcej uczniów mogło otrzymać stypendia. Obniżona została średnia arytmetyczna ocen zarówno z zakresu kształcenia ogólnego, jak i innych przedmiotów. Jako dodatkowe kryterium premiujące wprowadzono parametr nagradzania uczniów, którzy w porównaniu z rokiem szkolnym poprzedzającym rok, z którego wyliczana jest średnia arytmetyczna ocen, zwiększyli ją o co najmniej 0,25. Zachęcam młodych ludzi do składania wniosków o wsparcie finansowe, które pozwoli rozwijać talenty, pasje i wzbogacać wiedzę

Szczegółowe informacje :Tutaj

(źr.,powiat.malopolska.pl)

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.