Stolica apostolska wydała dekret ustanawiający świętego Maksymiliana Marię Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej.  Dokument podpisany został przez Prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynała Roberta Saraha i złożony na ręce biskupa diecezji bielsko-żywieckiej.

Dekret stolicy apostolskiej zostanie oficjalnie ogłoszony 14 sierpnia,  podczas corocznych uroczystości ku czci św. Maksymiliana organizowanych na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego.

“Wiele środowisk zabiegało, by św. Maksymilian patronował tej ziemi. Wpierw uzyskały zgodę starostwa. Zarząd powiatu wystąpił później o to do biskupa diecezji bielsko-żywieckiej. Wniosek uzyskał akceptację Episkopatu Polski i przez Nuncjaturę trafił do Watykanu. Po jego rozpatrzeniu prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah podpisał odpowiedni dekret” – powiedział o. Piotr Cuber, gwardian franciszkańskiego klasztoru w Harmężach, inicjator pomysłu.

“Chociaż idea ustanawiania patrona dotyczy procedur kościelnych, to stosowaną praktyką jest uczestnictwo lokalnych władz świeckich w inicjowaniu działań na jej rzecz. Pozostawiając stronie kościelnej ocenę uwarunkowań religijnych sytuacji należy zauważyć, że działalność i postawa Świętego Maksymiliana promuje uniwersalne wartości, z których wynika troska i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka” – mówi starosta Zbigniew Starzec.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy – „Męczeńska śmierć w obozie KL Auschwitz identyfikuje Świętego Maksymiliana Kolbego z Ziemią Oświęcimską i w sposób szczególny uprawnia jej mieszkańców do poczucia się depozytariuszami przesłania, które płynie z oddania swojego życia dla ratowania innego ludzkiego istnienia. Postać Świętego obecna jest w sferze aktywności powiatu oświęcimskiego. Święty Maksymilian jest patronem powiatowego szpitala, a samorząd powiatowy jest jednym z organizatorów corocznej Sesji Kolbiańskiej poświęconej aspektom moralnym trudnych wyborów i jednoznacznych postaw wobec zła, niesprawiedliwości i przemocy. W tym kontekście zasadnym jest przyjęcie uchwały i wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie Świętego Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej”.

(źr. powiat.oswiecim.pl , niezalezna.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.