Reprezentując mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego dziś do firmy chemicznej Synthos S.A. udał się wicestarosta Paweł Kobielusz wraz z p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Barbarą Żuk w celu oceny sytuacji na miejscu zdarzenia oraz określenia zakresu dalszych podejmowanych czynności.

Jak poinformował WIOŚ, w trakcie zdarzenia nie odnotowano ponadnormatywnej emisji do atmosfery. Nie uwolniły się substancje wykorzystywane w instalacji. Pożar miał charakter zdarzenia miejscowego, spaliły się niewielkie ilości pyłu kauczukowego znajdującego się w rurociągach podających powietrze do jednostki. Pobrane zostały próby powietrza do badań laboratoryjnych w rejonie uszkodzonej instalacji.

Zgodnie z podstawą prawną – ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organem właściwym do kontroli nadzoru jest Marszałek Województwa Małopolskiego, który wykonuje powyższe zadania poprzez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Inspektorzy WIOŚ w najbliższym czasie będą monitorować sytuację, kontaktując się z władzami powiatu oświęcimskiego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba Starostowie są w gotowości do współpracy z WIOŚ.

Przy przywracaniu produkcji Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. zobowiązał się do przestrzegania norm emisji oraz wprowadzenia dodatkowego monitoringu emisji na własnych stacjach monitoringu. Badania będą wykonywane na każdej zmianie produkcyjnej przez siedem dni w tygodniu, a wyniki będą przekazywane do WIOŚ w cyklu tygodniowym.

W związku z powyższym mieszkańcy Powiatu Oświęcimskiego mogą czuć się bezpiecznie, nic nie zagraża ich bezpieczeństwu.

6 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.