Przypominamy, że od 22 lutego 2021 roku trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze. W pierwszym etapie, tj. do 1 marca 2021 roku, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składają rodzice i opiekunowie dzieci już uczęszczających do brzeszczańskich placówek. Od 4 marca 2021 roku trwać będą zapisy dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy.

Rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Brzeszcze na rok szkolny 2021/2022

Dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne:
W dniach od 22 lutego 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. do godz.16.00 należy złożyć w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza dziecko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2021/2022.

Dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy:
Od 3 marca 2021 r. zostanie udostępniona w systemie NABO – Tutaj do wglądu dla rodziców i opiekunów oferta przedszkoli, ale bez możliwości logowania się.
Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się w 4 marca 2021 r. od godz. 10.00. i będzie trwać do 19 marca 2021 r. do godz.23.59, po czym system zostanie zamknięty.

UWAGA!

Rekrutacja za pośrednictwem systemu NABO obejmuje wypełnienie zgłoszenia, które następnie należy wydrukować i podpisać.
Wniosek złożony w systemie NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2021r. do godz.16.00 

(źr.,Brzeszcze.pl)

(fot.,przedszkole107.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.