Starosta Andrzej Skrzypiński odwiedził 16 lutego Warsztaty Terapii Zajęciowej w naszym powiecie prowadzone przez Fundację im. Brata Alberta. Spotkał się z kierownictwem placówek, rozmawiając o problemach, oczekiwaniach i planach. Z zainteresowaniem słuchał opowieści uczestników warsztatów.

W Oświęcimiu staroście towarzyszyły Beata Ciura, kierownik WTZ w Chełmku wraz z filiami w Oświęcimiu, Jawiszowicach i Przeciszowie, i Magdalena Pawlik, zastępca kierownika WTZ w Oświęcimiu.

Podstawowym celem WTZ jest szeroko pojęty rozwój dorosłych osób niepełnosprawnych. Poprzez rehabilitację społeczną i zawodową prowadzoną w warsztatach następuje poprawa sprawności psychofizycznej i zaradności osobistej. Wzmacniana jest u uczestników WTZ niezależność i samodzielność życia w środowisku społecznym.

Fundacja im. Brata Alberta organizuje warsztaty terapii zajęciowej w 12 miejscach w Polsce (Radwanowie z filią w Czernichowie, Lubin, Toruń, Otłoczyn k. Torunia, Sosnowiec, Chrzanów, Libiąż, Kraków, Chełmek z filią w Przeciszowie – Lesie, Jawiszowicach i Oświęcimiu, Trzebinia oraz dwa we Wrocławiu).

Warsztaty to szereg zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki nim podopieczni zdobywają nowe umiejętności i odkrywają swoje – często niezwykłe – talenty. Warsztaty w widoczny sposób przyczyniają się do większej samodzielności i aktywności osób niepełnosprawnych, dzięki czemu, na miarę swoich możliwości, mogą oni prowadzić samodzielne życie. W ramach zajęć działa także szereg różnych pracowni, m.in. tkacko-krawiecka, ogrodnicza, krawiecka, rzemiosł różnych, rehabilitacji ruchowej, czy stolarsko-modelarska.

Uczestnicy warsztatów biorą udział w licznych konkursach, festiwalach, przeglądach twórczości czy rywalizacjach sportowych. Ich prace można oglądać na wielu wystawach w całej Polsce.

W ramach Fundacji im. Brata Alberta działa 8 Świetlic Terapeutycznych (Radwanowie, Otłoczyn k. Torunia, Chrzanów, Libiąż, Kraków, Chełmek, Trzebinia, Dąbrowa Górnicza).

Świetlice mają na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości aktywnego życia, przy jednoczesnym zachowaniu związków rodzinnych. Koncentrują się na utrzymaniu podopiecznych w dobrej formie fizycznej i psychicznej poprzez odpowiednią rehabilitację oraz dbają o ich kondycję intelektualną.

Współpracując ściśle z rodzinami uczestników zajęć, świetlice rozwijają różnorodne umiejętności ułatwiające podopiecznym codzienne życie. W zajęciach biorą udział zarówno dzieci niepełnosprawne umysłowo, jak i fizycznie. Zajęcia odbywają się w małych, 4-5 osobowych grupach, co umożliwia indywidualną prace z każdym z uczestników.

Szerzej o Fundacji, prowadzonych przez nią WTZ i kryterium przyjęciaTUTAJ

(źr.fot.Powiat.oswiecim.pl)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.