7 lutego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie a Gminą Brzeszcze. Podjęcie wspólnych działań w celu łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez kompleksową rewitalizację terenów pogórniczych w Gminie Brzeszcze – to główny cel porozumienia.

“Miasto Brzeszcze zbudowane zostało dzięki i wokół kopalni węgla kamiennego, która ma już dziś ponad 100-letnią historię. Wyczerpywanie złóż, a także restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, przybierająca na sile zwłaszcza w kontekście przyjętych przez Komisję Europejską celów klimatycznych i środowiskowych, skłania do podejmowania działań na rzecz rewitalizacji. Utworzenie Platformy regionów górniczych w transformacji oraz ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mają wspomagać samorządy regionalne i lokalne w tych przemianach” –  czytamy na stronie Urzędy Gminy.

Współpraca została podjęta w związku z utworzeniem  Platformy Regionów Górniczych w Transformacji oraz ustanowieniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspomagać samorządy regionalne i lokalne w przemianach.

Porozumienie podpisano podczas spotkania w gronie Władz Gminy Brzeszcze i pracowników Urzędu Gminy w Brzeszczach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Współpraca obejmie działania wspierane przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i inne środki, a w szczególności prace studialne i projektowe w zakresie:
  • Dekontaminacji, renaturalizacji i rekultywacji terenów przekształconych działalnością wydobywczą.
  • Kompleksowej rewitalizacji terenów pogórniczych, uwzględniającej: zachowanie tożsamości m.in. poprzez adaptację zabytkowych obiektów oraz dalszy rozwój społeczno-gospodarczy i działania na rzecz mieszkańców.
  • Rozwiązań związanych z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu.
  • Inwestycji wzmacniających gospodarkę o obiegu zamkniętym.
  • Innych działań, dla osiągnięcia celu ogólnego.

Po spotkaniu miała miejsce wizja lokalna na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód w likwidacji (Ruch II). Efektem spotkania i wizji terenowej było nakreślenie konkretnych działań na najbliższe miesiące, a także na dalszą perspektywę.

(źr, fot. brzeszcze.pl)

4 KOMENTARZE

  1. Mam pytanie czy będzie jakiś artykuł o skandalicznym materiale w Niemieckiej TV o kopalni Jawiszowice? jak wiadomo to nie była ta kopalnia a ludzie wypowiadający się byli podstawieni, mega oszustwo !

  2. To znaczy, że po co to spotkanie? Ta gmina w gadaniu jest dobra, konkretów zero. Walka ze smogiem, tak! Ale pieniędzy brak na wymianę pieców. Rewitalizacja terenów pogórniczych, tak! Ale jedyne co będą “rewitalizować” to szyb AIII oddając go fundacji i niech sobie radzi, bo gmina kasy nie ma. Kanalizacja? PEWNO! Ale kasy brak. Czy w tej kadencji będą jakieś inwestycje? W cokolwiek?!

    11

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.