Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach zwołuje XXIV Sesję Rady Miejskiej w Brzeszczach na wtorek 19 stycznia 2021 r. o godz. 10:00. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad sesji.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Brzeszcz z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Odpowiedzi na interpelacje radnych oraz wnioski zgłoszone i przyjęte na poprzedniej sesji.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 • Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie gminy Brzeszcze
 • Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeszcze na lata 2021-2031
 • Projekt uchwały w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2021
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/128/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/239/2020 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brzeszcz
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców oraz terenów Natura 2000 gminy Brzeszcze przed negatywnymi skutkami oddziaływania projektowanej drogi ekspresowej
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ponownego rozpatrzenia kwestii dofinansowania z budżetu Gminy Brzeszcze “bonu żłobkowego”
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji do Rady Miasta w sprawie uchwalenia uchwały” w obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Brzeszczach na 2021 rok
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Brzeszczach na rok 2021 – druk nr 277.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wnioski i oświadczenia radnych oraz informacje.
 3. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej.

(źr. brzeszcze.pl, fot. youtube.com)

7 KOMENTARZE

 1. W lutym 2013 Rada Miasta uchwaliła uchwałę zaczynającą się od słów. “Zgodnie z interesem strategicznym Kompani Węglowej”(czytaj: lobby górniczego z Beatą na czele) w której nie zgadza się na wariant wzdłuż torów, a który tworzyłby obwodnicę Brzeszcz i Rajska.Wariant ten (patrząc od strony “starych” Brzeszcz, byłby za nasypami, wałami gęsto zadrzewionymi, torami) jest “oddalony” od zabudowań.Zamiast tego wariantu ma być budowana droga “obwodnicopodobna” która będzie “przed” torami i przybliży się do zabudowań, a na niej kilkanaście tysięcy aut.Hałas i spaliny będą większe. Wybrany wariant jest wariantem który”zabiera” najwięcej obszaru NATURA 2000.Panie Burmistrzu: niech Pan blokuje ten wariant drogi S1 bo jest”polityczny” i niekorzystny dla Brzeszcz. Już zaczynają się ” kwasy”. Wraca temat S1.

  1
  10
  • A co on da? Przybedzie miejsc w żłobkach? Pieniadze trafią do kilkudziesięciu rodziców, którzy juz dzieci w żłobku mają. A co z tymi co chętnie by dzieci posłali tylko nie ma gdzie. Pieniądze wyrzucone w błoto. Czysta kampania wyborcza za pieniądze podatników

   11
   1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.