Niepubliczny Żłobek “Iskierka” wpisany jest do Rejestru Żłobków prowadzonego przez Urząd Gminy Brzeszcze. Jesteśmy jedynym żłobkiem na terenie Brzeszcz.

Podstawowym zadaniem Żłobka Iskierka jest zapewnienie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia stabilizacji, bezpieczeństwa oraz przygotowanie maluszków do kontynuacji edukacyjnej drogi w przedszkolu.

Celem działania naszej placówki jest usamodzielnianie dzieci w zakresie „samoobsługi”
dnia codziennego w wykonywaniu takich czynności jak ubieranie, samodzielne jedzenie czy załatwianie potrzeb fizjologicznych.

Umożliwiamy naszym podopiecznym możliwość wszechstronnego rozwoju, przede wszystkim poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym oraz akceptacji, umożliwienie swobody w działaniu dziecka i realizacji jego potrzeb oraz poprzez wyzwalanie otwartości i twórczości naszych małych podopiecznych.

Szczególną uwagę przywiązujemy do dialogu z rodzicami oraz specjalistami w różnych dziedzinach. Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie rodziców, oraz na aktywną współpracę.

Jednym z ważnych elementów naszej edukacji, jest nauka funkcjonowania w grupie poprzez gry i zabawy oraz odkrywanie różnorodnych emocji i radzenia sobie z nimi.

Priorytety w naszym działaniu?

Bezpieczeństwo dzieci stawiamy na pierwszym miejscu- chcemy, żeby w naszym żłobku miały warunki zbliżone do domowych.

Zapewnienie opieki wychowawczej w postaci kadry z najlepszymi kwalifikacjami i pomysłami na rozwój Waszego dziecka.

Indywidualne podejście do każdego dziecka wspomagając jego rozwój.

Żywienie dzieci zgodne z obowiązującymi normami oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Zapewnienie doraźnej pomocy psychologicznej i metodycznej.

Całodzienny pobyt dzieci w żłobku odbywa się w sposób wykorzystujący ich naturalną wrażliwość i ciekawość z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dziecka. Przestronne sale zabaw i plac pozwalają na prowadzenie szerokiej gamy zajęć ruchowych, ogólnorozwojowych oraz artystycznych.

Celem naszych działań jest wychowanie maluszków na śmiałych, dobrze funkcjonujących w kolejnych
etapach życia młodych ludzi, ciekawych świata, z radością podejmujących nowe wyzwania. Najważniejsze dla nas są szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte dzieci, które czują się bezpieczne i kochane w każdej sytuacji.

Przed rozpoczęciem regularnego uczęszczania Dziecka do Żłobka zapraszamy na bezpłatne zajęcia adaptacyjne.

Dzieci ze Żłobka Iskierka mają zapewnioną kontynuację opieki w Przedszkolu Iskierka po ukończeniu 2,5 lat.

Zainteresowanych Rodziców do zapisu Dziecka zapraszamy do kontaktu pod numerem: 691888144

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.