Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs “Kapliczki Małopolski”, przyznając ponad pół miliona dofinansowania na renowację 75 obiektów. Wśród beneficjentów jest także Gmina Brzeszcze, która w najbliższych miesiącach zrealizuje zadanie: “Kompleksowa konserwacja kapliczki – krzyża przy ul. Jasnej w Zasolu”.

Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów oraz parafii, które odbyło się w Krakowie 14 maja br. wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania.

Szacowana wartość prac renowacyjnych przy kapliczce wynosi 14.128,73 zł.
Gmina Brzeszcze na realizację swojego projektu uzyskała dotację celową z Województwa Małopolskiego w wysokości 6.000 zł.

“Kapliczki przydrożne to ważna część krajobrazu kulturowego Polski. Od wieków sytuowane na rozstajach dróg, w szczerych polach, przydomowych ogrodach są wyrazem wyznawanej wiary, a także wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności. Na terenie Gminy Brzeszcze znajduje się kilkadziesiąt takich świadków historii. Kapliczki w głównej mierze pochodzą z końca XIX i początku XX w. Były miejscem procesji mieszkańców. Krzyże stawiano m.in. na rozdrożach na krańcach wsi, gdzie odmawiano modlitwy wstawiennicze przed podróżą oraz dziękczynne za szczęśliwy powrót. Krzyże stawiane były także na terenach prywatnych – przy domostwach. Były to swego rodzaju wota dziękczynne m.in. za zachowanie domowników od choroby, głodowej śmierci, moru, wojny i ognia oraz stanowiły wieczną pamięć o szanowanych gospodarzach. Kapliczka przy ul. Jasnej posiada taką właśnie inskrypcję fundacyjną: ‘Na chwałę Bogu/ krzyż ofiarowali/Jan i Maria Wójcik 1910’ ” – czytamy na stronie Urzędu Gminy.

Stan zachowania kapliczki jest bardzo zły – zniszczony i słabej jakości fundament nie gwarantuje stabilności kapliczki w dłuższej perspektywie (postępuje wychylenie od pionu). Na figurze występują liczne ubytki m.in. mocno uszkodzona figura Chrystusa, zagrzybienia, pleśnie. Elementy metalowe są zabrudzone i zardzewiałe.

W ramach przygotowania prac opracowany zostanie oraz uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków szczegółowy program prac konserwatorskich. Roboty obejmą m.in. osuszenie o i wykonanie izolacji przeciwwiglociowej, stabilizację konstrukcyjną i odtworzenie części składowych, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
(źr., fot. brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.