Do 20 maja 2024 roku na terenie Gminy Brzeszcze prowadzona jest coroczna wiosenna deratyzacja. Obowiązek przeprowadzenia na własny koszt deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.

Deratyzacja polega na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania i gromadzenia się.

Deratyzacji podlegają:

 • obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;
 • obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;
 • obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów, altany na pojemniki do gromadzenia odpadów;
 • korytarze piwniczne, węzły ciepłownicze, przyłączenia wodociągowe.

Przy przeprowadzeniu deratyzacji należy zastosować się do poniższych zasad:

 • przed przystąpieniem do akcji powinno zaopatrzyć się w trutkę na gryzonie oraz oczyścić z odpadów i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i  karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody;
 • w dniu 20 kwietnia 2024 r. należy wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w  miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, umieszczając jednocześnie w tych miejscach komunikat o wyłożeniu trutki wraz z informacją o grożącym niebezpieczeństwie otrucia ludzi i zwierząt;
 • wyłożone  trutki należy pozostawić do dnia 20 maja 2024 r. uzupełniając je w  miarę spożywania przez gryzonie;
 • w czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp ludzi do miejsc, w których wyłożono trutki oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem dla zwierząt domowych oraz ptactwa,
 • po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, a w przypadku stwierdzenia dalszej obecności gryzoni wykładać aż do momentu kiedy przestanie być przez nie zjadana,
 • po zakończeniu akcji deratyzacji należy usunąć komunikat o wyłożeniu trutki wraz z informacją o grożącym niebezpieczeństwie otrucia ludzi i zwierząt.

  (źr,brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj