Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 15 kwietnia br. prowadzić będzie nabór wniosków w Programie „Mój Prąd”. Dofinansowanie w wysokości nawet 20,5 tysiąca złotych można otrzymać nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV.

Wsparcie dotyczyć będzie mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) oraz magazynów energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dofinansowanie będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych. Te propozycje będą skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing.

O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.
Okres kwalifikowalności kosztów będzie liczony od 1 lutego 2020 roku.
Nabór wniosków w ramach 4.edycji będzie prowadzony w trybie ciągłym do 2023 roku.
Informacji w sprawie programu udziela Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod numerem telefonu 22/45 90 800.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.