Dużymi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Wiele osób zastanawia się na kogo głosować, komu powierzyć los naszej Małej Ojczyzny. W najbliższym czasie postaramy się Państwu przybliżyć informacje dotyczące programów wyborczych poszczególnych Komitetów Wyborczych zarejestrowanych na terenie Gminy Brzeszcze. Przybliżmy również sylwetki kandydatów na stanowisko Burmistrza Brzeszcz. Jak również „rozliczymy” z dotychczasowej pracy obecnych radnych.

Obecna Rada Miejska liczy 21 radnych. Kadencja trwa od 2014 roku. Co radni zrobili dla naszej społeczności? Jakie problemy mieszkańców poruszali na sesjach Rady Miejskiej? Dzisiaj zajmiemy się instytucją Interpelacji radnych Rady Miejskiej w Brzeszczach. Co to takiego Interpelacja Radnego? Interpelacja jest pytaniem dotyczącym istotnych i zasadniczych spraw dla gminy. Jest środkiem kontrolno-interwencyjnym przysługujący na mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego, za pomocą którego radny może domagać się od organu wykonawczego (Burmistrza) podjęcia określonych działań w sprawach jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności – udzielenia informacji na interesujący go temat dotyczący gminy i jej mieszkańców.

Ile takich interpelacji w ciągu 4 lat składali radni obecnej kadencji? Czego dotyczyły zapytania? Skorzystaliśmy z Biuletynu Informacji Publicznej- to tam trafiają wszystkie interpelacje radnych i odpowiedzi Burmistrza Brzeszcz. W obecnej kadencji, która powoli dobiega końca są radni, którzy nie zadawali pytań Burmistrzowi. Są też tacy, którzy pytań mieli bardzo wiele- czy ważnych? Oceńcie Państwo sami.

Radny Grzegorz Andruszko w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 4 interpelacje:

 1. 12.2015r. interpelacja w sprawie „Muzycznych czwartków” w OK Brzeszcze.
 2. 04.2016r. interpelacja w sprawie ulicy Groblowej w miejscowości Przecieszyn.
 3. 05.2017r. interpelacja w sprawie naprawy dróg i chodników w samorządzie nr 1.
 4. 05.2017r. interpelacja w sprawie zmiany lokalizacji gabinetów rehabilitacyjnych.

Radny Krzysztof Bielenin w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 1 interpelacje:

 1. 12.2014r. interpelacja w sprawie remontu ulicy Przedwieśnik.

Radna Marzena Czardyban w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożyła 5 interpelacji:

 1. 01.2015r. interpelacja w sprawie włączenia Przedszkola „SŁONECZKO” do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
 2. 03.2015r. interpelacja w sprawie planów likwidacji Straży Miejskiej w Brzeszczach.
 3. 06.2015r. interpelacja w sprawie dokończenia budowy kanalizacji w miejscowości Przecieszyn.
 4. 09.2015r. interpelacja w sprawach z zakresu oświaty w Gminie Brzeszcze.
 5. 02.2016 interpelacja w sprawie kosztów funkcjonowania Przedszkola Słoneczko.

Radna Halina Czopek w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożyła ani jednej interpelacji.

Radny Marek Czopek w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej           opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 1 interpelacje:

 1. 12.2018r. interpelacja w sprawie unieważnienia postępowań przetargowych.

Radny Sławomir Drobny w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożył ani jednej interpelacji.

Radny Ryszard Foks w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 5 interpelacji:

 1. 12.2014r. interpelacja w sprawie odwodnienia ulicy Pocztowej w Jawiszowicach.
 2. 10.2015r. interpelacja w sprawie zatrudnienia osób w Urzędzie Gminy Brzeszcze.
 3. 02.2016r. interpelacja w sprawie odwodnienia ulicy Spółdzielczej w Jawiszowicach.
 4. 02.2016r. interpelacja w sprawie poziomego oznakowania przejścia dla pieszych oraz zamontowania znaku D6 na DW nr 933 w Brzeszczach.
 5. 12.2017r. interpelacja w sprawie pozyskania środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości dla małopolskich strażaków.

Radny Andrzej Formas w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożył ani jednej interpelacji.

Radny Marek Gancarczyk w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył jedną interpelacje:

 1. 03.2015r. interpelacja w sprawie założenia barier ochronnych od skrzyżowania z ulicą Borową do posesji przy ulicy Klonowej.

Radna Anna Kasprzyk- Hałat w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożyła ani jednej interpelacji.

Radny Zbigniew Kolasa w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 6 interpelacji:

 1. 12.2018r. interpelacja w sprawie utrzymania dróg gminnych.
 2. 01.2018r. interpelacja w sprawie sprzedaży działek przy ulicy Ofiar Oświęcimia.
 3. 07.2018r. interpelacja w sprawie uszkodzenia sieci wodociągowej należącej do GPW
 4. 05.2017r. interpelacja w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Bielskiej w Jawiszowicach.
 5. 11.2017r. interpelacja w sprawie nielegalnego wylewania nieczystości ciekłych.
 6. 12.2017r. interpelacja w sprawie szkód przy ulicy Bielańskiej w Jawiszowicach.

Radny Jerzy Kowalczyk w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożył ani jednej interpelacji.

Radny Stanisław Pastuszka z Jawiszowic w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 8 interpelacji:

 1. 12.2014r. interpelacja w sprawie odbudowy rowu do przepustu pod ulicą Trakcyjną w Jawiszowicach.
 2. 12.2014r. interpelacja w sprawie podniesienia drogi powiatowej- ulicy Janowiec w Jawiszowicach.
 3. 02.2015r. interpelacja w sprawie kosztów utrzymania placówek oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia.
 4. 10.2015r. interpelacja w sprawie chodnika przy ulicy Bielskiej, a także ulicy Wiśniowej, Jaźnik i Janowiec w Jawiszowicach.
 5. 06.2016r.interpelacja w sprawie Opieki Zdrowotnej w Brzeszczach.
 6. 06.2016r. interpelacja w sprawie zamknięcia ulicy Mostowej w Jawiszowicach.
 7. 09.2018r. interpelacja w sprawie zamknięcia odcinka ulicy Kaczej w Jawiszowicach.
 8. 09.2018r. interpelacja w sprawie wyjazdu wozu bojowego do akcji nie związanej z pożarem.

Radny Piotr Pęczalski w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożył ani jednej interpelacji.

Radny Rafał Przemyk w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 3 interpelacje:

 1. 06.2015r. interpelacja w sprawie renowacji ogrodzenia placu zabaw przy ul. Słowackiego w Brzeszczach.
 2. 02.2016r. interpelacja w sprawie przebudowy parkingu przy ulicy Słowackiego w Brzeszczach.
 3. 09.2017r. ponowna interpelacja w sprawie renowacji ogrodzenia placu zabaw przy ul. Słowackiego w Brzeszczach.

Radny Paweł Ruszkowski w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 2 interpelacje:

 1. 09.2017r. interpelacja dotyczyła uszkodzonego asfaltu na ulicy Storczykowej i skorygowania wyjazdu z tej ulicy w kierunku ulicy Dworcowej.
 2. 09.2018r. interpelacja w sprawie uszkodzonej nawierzchni na ulicy Liliowej.

Radny Władysław Senkowski w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 3 interpelacje:

 1. 06.2015r. interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia ulicy Olszynki i Młyńska w Brzeszczach.
 2. 09.2015r. interpelacja w sprawie obwodów do głosowania.
 3. 04.2016r. interpelacja w sprawie niezadowolenia klientów z obsługi Urzędu Pocztowego w Brzeszczach.

Radna Danuta Socha w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego   na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 17 interpelacji: 

 1. 12.2014r. interpelacja w sprawie sytuacji w Gminie Brzeszcze.
 2. 01.2015r. interpelacja w sprawie w sprawie analizy organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy w Brzeszczach a także znaków drogowych na terenie sołectwa Jawiszowice.
 3. 02.2015r. interpelacja w sprawie treści deklaracji przekazanej do RPWiK Tychy.
 4. 02.2015r. interpelacja w sprawie umowy wstępnej pomiędzy Gminą Brzeszcze a Agencją Komunalną na sprzedaż Lesiska.
 5. 03.2015r. interpelacja w odniesieniu do odpowiedzi Burmistrza na interpelacje z dnia 28.01.2015r.
 6. 03.2015r. interpelacja w sprawie koncepcji przejęcia kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
 7. 09.2015r. interpelacja w sprawach bieżących.
 8. 01.2016r. interpelacja w sprawie koncepcji wyodrębnienia sportu ze struktur Ośrodka Kultury w Brzeszczach.
 9. 01.2016r. interpelacja w sprawie miejsc parkingowych na osiedlu Kazimierza Wielkiego w Brzeszczach i przekazania zadań własnych Gminy tylko Agencji Komunalnej w Brzeszczach z pominięciem Agencji Mieszkaniowej.
 10. 03.2016r. interpelacja w sprawie sprawy karnej przeciwko kierownikowi Kina Wisła w Brzeszczach.
 11. 04.2016r. interpelacja w sprawach różnych- m.in.: Zapytanie w sprawie remontu ulicy Groblowej w miejscowości Przecieszyn, zapytanie w sprawie tworzenia stanowisk kierowniczych w Urzędzie Gminy.
 12. 05.2017r. interpelacja w sprawie remontu ulicy Piastowskiej.
 13. 04.2018r. interpelacja w sprawie przyznania nagród i dodatku specjalnego dla Burmistrza Brzeszcz oraz braku oświadczenia majątkowego prezesa Agencji Komunalnej.
 14. 05.2018r. interpelacja w sprawie nagród przyznanych skarbnikowi i sekretarzowi Gminy Brzeszcze.
 15. 05.2018r. interpelacja w sprawie oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Agencji Komunalnej w Brzeszczach i złożenia oświadczenia majątkowego. Druga część interpelacji dotyczyła niezamieszczenia w BIP wniosku radnej z dnia 23.03.2018r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.
 16. 09.2018r. interpelacja w sprawie nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Brzeszcze.
 17. 09.2018r. interpelacja w sprawie inspektora ochrony danych osobowych i anonimizacji danych osobowych w BIP.

Radny Jerzy Sojka w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożył ani jednej interpelacji.

Radny Jan Uroda w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach złożył 3 interpelacje:

 1. 02.2015r. interpelacja w sprawie chodnika przy ulicy Oświęcimskiej i remontu ulicy Starowiejskiej łączącej Brzeszcze z Wilczkowicami.
 2. 03.2015r. interpelacja w sprawie chodnika przy ulicy Wypoczynkowej w miejscowości Skidziń.
 3. 11.2015r. interpelacja w sprawie nadania nazwy drogi prowadzącej do stawu Sazan w Wilczkowicach.

Radna Zofia Wójcik w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożyła ani jednej interpelacji.

Z 21 radnych, tylko 13 w czasie trwania obecnej kadencji złożyło Interpelacje do Burmistrza Brzeszcz. Tylko 13 radnych skorzystało z prawa do złożenia interpelacji w sprawach związanych z realizacją uchwał Rady, wykonywaniem zadań przez Burmistrza, Urząd Gminy, gminne jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze. Brak zaangażowania radnych? A może brak istotnych i ważnych spraw, które można poruszyć w interpelacji? Aktywność niektórych radnych naprawdę zadziwia.

Miejsce na reklamę Komitetów Wyborczych- kontakt: redakcja@infobrzeszcze.pl

82 KOMENTARZE

 1. bardzo ciekawa dyskusja nic dla mnie nie wnosząca bo co zmieniono dookoła mnie to widzę i kto z tego okręgu był radnym, gmina zapomniała o sporcie o możliwościach aktywnego spędzania czasu przez wszystkich mieszkańców od młodych po seniorów kilka przykładów: Stadion?? hala sportowa (wielki obiekt do zagospodarowania) ?? korty tenisowe?? boiska do siatkówki plażowej?? piłki nożnej plażowej?? może jakieś boiska wielofunkcyjne podobne do orlików??? w tym zakresie gmina leży i kwiczy.
  Jako dopełnienie powyższego proszę o linki z programami komitetów i kandydatów na burmistrzów, bo nic dla mnie nie znaczy że ma rodzinę, że kocha zwierzęta że ładna fryzura na zdjęciu, że chcecie lepszych Brzeszcz – puste słowa bo kto z radnych wie co każdemu z nas jest potrzebne? KONKRET i jeszcze raz poproszę linki bo szukam od 1h i udało mi się znaleźć jeden link (bez reklamy jak się uda wszystkie znaleźć wrzucę żeby nie było stronniczosci)

  • Mnie natomiast ciekawi czy Burmistrz nowo wybrany będzie współpracował z Radą i Radymi przedkładając projekty alternatywne do wyboru.
   W kończącej się kadencji tego nie było.
   Najczęściej było to wyczekiwanie i reagowanie na działanie Starosty i Marszałka , którzy występowali z propozycjami współfinansowania inwestycji na terenie Gminy Brzeszcze.

   Skandalem Burmistrza tej kadencji oprócz wydarzeń medialnych było spóźnienie się z wnioskiem na pozyskanie środków.

   • Do Obserwer i Szczery : np na dofinansowanie OSP – spóźnienie !!!! np. pewne środki na rewitalizacje części os. Paderewskiego – środki przyznane jednak ze względu na opieszałość rządzących przepadły, np. środki zewn. z MSiT na budowę boisk wielofunkcyjnych – program trwa od 2015 roku nasi włodarze składają wniosek dopiero w 2018 itd, itp

    • Na rewitalizacje Paderewskiego żadne środki nie przepadły z powodu opieszałości – nie siej propagandy. Jeżeli przetarg był ogłaszany dwukrotnie i nikt nie wystartował to jak gmina miała przystąpić do inwestycji?

     • Szczery opieszałością nazywam wnioskowanie o środki zewnętrzne dopiero na 9 miesięcy przed wyborami. Można było o te środki starać się rok, dwa lata wcześniej ? Można było. Byłby tym samym czas na znalezienie wykonawcy. To samo dotyczy boisk wielofunkcyjnych o których organizacje sportowe z terenu gminy mówią od co najmniej 8 lat. Nie brońcie więc poprzedniej władzy.Mówiąc o poprzedniej władzy mam na myśli Radę Miejską pod przewodnictwem R.Foksa oraz Burmistrz C.Ślusarczyk

    • Boiska? Wnisoek złożony , kasa jest, inwestycja będzie realizowana od przyszłego roku – zgodnie z harmonogramem finansowania narzuconym przez ministerstwo. Inwestycji nie realizuje się w 2-3 miesiace – samo przygotowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia to średnio rok czasu!
     Tak tak – narzekaj i wymyślaj. Pokazała nam Wspólnota z p.Jankowską jak się robi inwestycje – mieliśmy drogi remontowane, orliki budowane, szkoły modernizowane. Było TAAAK pięknie! Głosujcie na Szota – czeka nas powtórka z rozrywki….

     • Kasa jest ??? Na rewitalizację os. Paderewskiego też była . I co ???? Mam nadzieję że nowo wybrana władza z większym animuszem przystąpi do działania , bo samo składanie wniosków i otrzymanie wirtualnych pieniędzy nie oznacza ze inwestycja dojdzie do skutku. Takich przykładów znamy kilka np. projekt modernizacji stadionu , projekt budowy Orlika – dofinansowanie przyznane , inwestycja nie wykonana , pieniądze za projekt poszły się paść.

 2. Radny Jerzy Kowalczyk w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożył ani jednej interpelacji.
  Czyżby nie było żadnych spraw do załatwienia na starych blokach?
  A który to już klub w ciągu tych 4 lat.

  • Od kiedy interpelacja służy do załatwienia sprawy ?

   W mojej ocenie interpelacja to wezwanie do wyjaśnienia sprawy a nie do jej załatwienia.

   99% odpowiedzi na interpelację w tej kadencji, nawet nie wyjaśniło wątpliwości.

   Jak się nie mylę to w 2 tematach interpelacji podjęto działanie.

   Standardem w tej kadencji była odpowiedź :

   “Proszę sobie znaleźć odpowiedź na stronie internetowej, bo tam powinna być a jak nie ma to będzie.”

   Zagadka kto jest autorem tych słów ?

  • Drogi wyborco, mylisz pojęcia! Komitet Wyborczy(którego zresztą pan Kowalczyk był współzałożycielem) to nie klub. Poza tym, cokolwiek chcesz powiedzieć na dany temat, zastanów się dwa razy. Kowalczyk znany jest z tego, że zawsze ma swoje zdanie i nie ulega wpływom innych. Nawet, jeśli dany klub( szczególnie pod przewodnictwem p. Foksa) miał inne zdanie, on głosował zgodnie ze swoim sumieniem.

 3. Jestem po lekturze “gazety” pani Burmistrz.
  Dzielna kobieta sama wszystko załatwiła, pozyskała, zrealizowała.
  Naczelnicy, pracownicy no i w końcu zastępca i skarbnik chyba byli zbyteczni.
  Bo ja sama mimo przeciwności losu bez niczyjej pomocy wszystko wykonałam.
  Radni tylko swoimi interpelacjami przeszkadzali.
  Tylko tak się składa, iż przeglądając protokoły z sesji i wyniki głosowania to z nielicznymi wyjątkami radni miejscy zawsze głosowali za inwestycjami w mieście.
  No nawet godzili się na zadłużanie gminy. Z oporami.

  • A zapomniała Pani Burmistrz napisać co się nie udało jej zrobić.
   Może wspólnymi siłami uda się napisać:

   1. Podnieść podatków lokalnych !

   2. Podnieść opłaty za śmieci o 2,50 zł !

   – bo niedobrzy radni projekt niedobrzy radni nie zatwierdzili propozycji.

  • Nie będąc wielkim zwolennikiem obecnej Burmistrz trzeba przyznać że to ona jest odpowiedzialna za inwestycje. Nie przesadzaj z tym “własnymi rękami” -wiadomo że są pracownicy do tego , ale burmistrz wymyśla, kieruje, nadzoruje i ponosi odpowiedzialność więc się podpisuje. Radni głosowali za – owszem. Ale czy sami wychodzili z inicjatywą? Nie sądzę. Więc to nie im nalezy się przypisywanie zasług. Jeżeli pomysł był racjonalny, środki finansowe wskazane a realizacja wyczekiwana przez mieszkańców to dlaczego radni mieliby głosować “przeciw”??
   Co by nie pisać – w gazetce jest sama prawda. Ponad 50 milionów dofinansowania pozyskanego dla gminy w tej kadencji. Bez porównania z poprzednimi latami!

    • Nie cieszmy się przedwcześnie. Zmieniona przez sejm w tym roku ustawa dotycząca odpadów wprowadza takie zmiany, że śmieci podrożeją wcześniej czy później. Obostrzenia dla firm wywożących i składujacych śmieci odbiją się niestety na mieszkańcach – w cenniku usług. Gmina chcąc niechcąc będzie musiała stawki zatwierdzić. Ciekawe jak obecni kandydaci – przyszli radni, będą się z tego tłumaczyć….

     • Szanowna “Baba” z Jawiszowic.
      Ma Pani rację aż dziw bierze, że tak szybko temat skończyli.

      Gazeta o której piszą powyżej ma nowy tytuł nadany przez mieszkańców:

      “Samosia” – nawiązując do wiersza Juliana Tuwima.

      Pierwsza zwrotka:

      ” Jest taka jedna Zosia,
      Nazwano ją Zosia Samosia,
      Bo wszystko
      „Sama! sama! sama!”
      Ważna mi dama!
      Wszystko sama lepiej wie,
      Wszystko sama robić chce,
      Dla niej szkoła, książka, mama
      Nic nie znaczą – wszystko sama!
      Zjadła wszystkie rozumy,
      Więc co jej po rozumie?
      Uczyć się nie chce – bo po co,
      Gdy sama wszystko umie?”

  • Zabawny jesteś. Atakujesz Burmistrza za wszystko, odmawiasz jej wszelkich zasług. Radni mają osiągnięcia? Wpływ na inwestycje? Pewnie niektórzy. Tymczasem większość wygląda i myśli tak głęboko, jak ten osobnik w tle komentarzy. Który to, były już, radny? Kandyduje w tej kadencji? Na oko nielichy umysł!

 4. Praca radnego to praca w komisjach .
  Interpelacje to takie wykazywanie się ale raczej pod publikę, bo w żaden sposób nie załatwia sprawy.
  To takie zapytanie o to jak się “sprawa” ma.
  Z dobrze poinformowanych źródeł wynika to że najwięcej pracy w tej kadencji miała Komisja Rewizyjna rozpatrując skargi.
  Ale ile ich było ?
  Tego w żadnym opracowaniu czy sprawozdaniu przewodniczącego komisji nie podano.

 5. No to w nowej kadencji należy spodziewać się bardzo dużej ilości interpelacji.

  Zamiast zapytać jak człowiek człowieka to teraz tylko wszystko przez papier pójdzie.

  A lasó wszyscy będą żałować

 6. A tak dla ciekawskich dodam uzupełniając zamieszczony wykaz(na podstawie BIP),że ponoć bardzo aktywny obecny kandydat na burmistrza Szot Radosław w czasie swej bytności w Radzie 2010-2014 wykazał się aż jedną interpelacją z dn.28.04.2011.

  • Proszę zważyć też na to, że sama interpelacja nie czyni radnego skutecznym, bądź też nie. Są sprawy, których nie trzeba załatwiać na piśmie, a wystarczy chwila rozmowy z włodarzami. Dotyczy to wszystkich radnych, niezależnie od opcji politycznej. Najwięcej interpelacji widzę pisze opozycja burmistrzów, która ma z nim utrudniony kontakt i którą burmistrz zlewa odpowiedzią w stylu “proszę sobie sprawdzić w internecie”, czy “nie, bo nie”. Ta sama sytuacja tyczy się poprzednich kadencji, w tym m.in. tych, w których radnym był Pan Szot. Wystarczyła chwila rozmowy z p. Teresą Jankowską, czy też zwykły mail i sprawy były załatwiane na bieżąco, bez konieczności pisania interpelacji. Szkoda, że tak powierzchownie oceniamy radnych, biorąc pod uwagę jedyne kryterium, jakim jest interpelacja. Są jeszcze zapytania i inne wypowiedzi na sesjach, ale tego ktoś już chyba nie doczytał…

 7. Zapytałem gdzie się podział ten “Rudkowski” ?
  Siedzi czy co ?
  Jego usługi w tym temacie byłyby nieocenione

  I nie kasuj wpisów na ten temat drogi adminie.

 8. Fajnie napisane:
  … z informacji zasięgniętej “od kuchni” wynika, że przy rekrutacji na listę obiecywano pewność uzyskania mandatu.
  Niestety matematyka jest nauką ścisłą i w bardzo brutalny sposób zweryfikuje tych kandydatów którzy :
  – są popularni , ale nie wykazali się zaangażowanie w sprawy mieszkańców,
  – są lubiani, ale nie posiadają żadnego przygotowania merytorycznego,
  – są chętni , ale nie mają nawet elementarnej wiedzy na temat samorządu gminnego,
  – są kandydatami , ale tylko dlatego, że ktoś ich o to poprosił i nie wypadało odmówić.

 9. Skoro ilość interpelacji jest tak ważna dla niektórych tu piszących to by Ci mający zaległości w ilości mogli je nadrobić przedstawię kilka propozycji nich każdy sobie wybierze po kilka i złoży je na najbliższej sesji.

  1. Proszę o wyjaśnienie dlaczego inwestuje się w drogi nie będące własnością gminy , a nie w drogi własne?

  2. Z czego wynika tak wysoka „opłata targowa” w Brzeszczach?

  3. Jaki jest koszt eksploatacji obiektów poddanych termomodernizacji ?

  4. Jakie będą koszty utylizacji elementów zainstalowanych w ramach termomodernizacji (ogniwa itp.)?

  5. Dlaczego tak dużo przetargów jest unieważnianych ?

  6. Czy znany jest koszt inwestycji w budowę ( rozbudowę) szkoły w Zasolu oraz o ile wzrosną kosztu utrzymania tego obiektu ?

  7. Czy Gmina posiada wystarczającą liczbę budynków i pomieszczeń klasowych dla swoich młodych mieszkańców?

  8. Kiedy powstanie z prawdziwego zdarzenia program, strategia gminnego szkolnictwa ?

  9. Czy Gmina interesuje się do dalej z nieruchomością po byłym sklepie TESCO ?

  10. Jakie plany są wobec „starej” siedziby UG ?

  11. Jakie minimalne wymagania , kryteria Burmistrz Brzeszcz określa dla członków Rady Nadzorczej Agencji Komunalnej ?

  12. Jakie jest uposażenie członków Rady Nadzorczej Agencji Komunalnej i Agencji Mieszkaniowej?

  13. Czy remont parkingu nie zakłuci uroczystości i Święta Wszystkich Świętych ?

  14. Czy Gmina posiada koncepcję naprawy i modernizacji Hali sportowej i Stadionu?

  15. Kiedy zostanie naprawiony dach na Basenie ?

 10. No to mamy kampanię negatywną w pełni.

  Ciekawi tylko pytanie co jest ważniejsze ?

  Mieć sprawę czy załatwić sprawę.

  Od samego mieszania herbata słodka nie będzie. Ale przynajmniej woda się pokręci.

 11. Interpelacje … ich ilość , a ich skuteczność. Może należałoby się przyjrzeć co z tych wszystkich interpelacji wynikło ? Czasami lepiej napisać jedną a skuteczną , niż 20 które nie przyniosą żadnego efektu. Dobrym radnym nie jest ten co napisze 50 interpelacji a ten którego interpelacje przyniosą oczekiwany przez mieszkańców skutek. Proszę podać przykład choć jednej interpelacji która przyniosła wymierne korzyści mieszkańcom gminy.

   • Tylko w odpowiedzi na interpelacje są błędy rzeczowe. Nakłady to nie oszczędności.
    A poza tym odpowiedź to nic innego jak uzasadnienie z projektu uchwały.
    Czy interpelacja wyjaśniła coś więcej niż uzasadnienie ?

   • Akurat ta interpelacja nic nie wniosła, gdyż jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego z 2014 roku obecnej jeszcze burmistrz była likwidacja SM. Tak więc interpelacja Marzeny Czardyban to tylko strata papieru. Czy znasz bardziej przekonywujący przypadek skutecznej interpelacji ?

    • Prawda jest taka że likwidacja Straży Miejskiej była priorytetem burmistrz i przez dwa lata nie udawało się to jej zrobić i to ją doprowadzało do furii a tak naprawdę komendant był związany dość mocno z poprzednią burmistrz Jankowską i to była drzazga w oku. . Do momentu gdy niestety do rady trafili przekupni radni chętni władzy stanowisk i pieniędzy. Bo aspekt ekonomiczny likwidacji był żaden bo ciekaw jestem ile teraz kosztuje obsługa firm ochroniarskich i innych podmiotów które trzeba opłacić. Dodatkowo przez całe lata inwestowano w monitoring miasta który teraz jest zniszczony. Należy wspomnieć, że nie ma teraz kto egzekwować prawa miejscowego w kwestii porządku publicznego jak i obowiązków jakie to prawo nakłada na mieszkańców itd. itd.

   • Doskonały przykład – radny Czopek. Wchodzi jak król i wszyscy muszą czekać z głosowaniem aż łaskawca tablet włączy. Wychodzi też przed czasem, bo zmęczony po pracy i na dodatek głodny. Radny roku! Nie jestem wyborcą WS, ale w tym roku oddam na nich swój głos. Oddam głos na kogoś z pozostałej szóstki, żeby tylko utrzeć nosa przyspawanemu do stołka radnemu, który nie ma o czym gadać, ale odezwać się musi i opowiada dyrdymały…

  • Jest jeden, jedyny. Rodzynek na tle pozostałych. Piotr Pęczalski. Jako jedyny do serca wziął sobie misję, jaką pełnił przez 4 lata. Bo bycie radnym to nie tylko dieta, to także obowiązki!

 12. “Po czynach ich poznacie” .
  Wystarczy popatrzeć na to co się “robiło” w okręgach radnych i sami zobaczycie, że interpelacji nie mają żadnego przełożenia na to.

 13. Radny Piotr Pęczalski w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożył ani jednej interpelacji.
  taki radny jest bez radny jest bezradny…nie warto na takiego głosować

  • Widzący odpowiadam na ten i również pozostałe Twoje komentarze.
   Widzę, że masz misję do spełnienia 😥
   Tragedia!!! Jeszcze kilku radnych pozostało, którzy nie złożyli interpelacji. Może tym razem się bardziej wysilisz i napisze sz wierszem🤓
   Chociaż nie… główka rozboli, siły stracisz a nóż się do rady dostaniesz i trzeba będzie interpelację złożyć…

  • Oj “Widzący” chyba źle trafiłeś alboś ślepy jest.
   Chodnik na mojej ulicy Nosala wygląda bardzo okazale.
   Jeszcze tylko nakładka asfaltowa by się bardzo przydała i progi zwalniające.

 14. Radna Anna Kasprzyk- Hałat w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożyła ani jednej interpelacji.

  No jako pracownik szkoły nawet nie śmiała nic składać bo kto sobie będzie sam bruździł w swoje gniazdo.. ważne aby potakiwać swojemu pracodawcy a nóż może kawałek asfaltu czy chodnika uda się zrobić a i sąsiedzi to zauważą i kolejnych wyborach krzyżyk postawią.

  • Drogi mieszkańcu, bardzo aktywnie analizujący statystyki BIPu, weź swoją energię wyładuj na pracę dla samorządu. Może skorzysta na tym chociaż jeden mieszkaniec naszej Gminy i więcej z tego będzie pożytku niż z Twoich wypocin!

   • Problem w tym że moje wypociny są drzazgą w oku..a problem jest taki że nie ma ludzi którzy maja pomysł i chęć na zmiany.. bo nawet jeżeli to i tak za mało aby coś zmienić bo rada miejska niestety jest przekupna i w jakiś sposób uzależniona zawodowo z urzędem i w tym największy problem. Ja jestem jeden..może kilku ale to za mało żeby dokonać zmian. Przykre

    • Przykre jet to na jakim poziomie są Twoje wypowiedzi. Co powiedziała, co słyszałem itp. itd. Targowica chętnie słucha takich newsów.
     Każdy radny, czy kandydat do rady coś sobą reprezentuje i jest znany mieszkańcom z tej czy innej strony. Pozwólmy wyborom samym zadecydować za dwa tygodnie.

     • Proszę podaj jaki radny realizuje obietnice wyborcze???? praktycznie żaden….jesteś w śród wron kracz jak one…przykre ale niestety prawdziwe.

  • Pani radna Anna Kasprzyk-Hałat nie podlegała służbowo nikomu w gminie, bo nie mogłaby być radną. To nie Ranczo, a na dodatek pani Kasprzyk-Hałat bardzo aktywnie udzielała się na każdej sesji w sprawach oświaty, kultury i problemach opieki społecznej. A że nie kłapie dziobem o każdej poruszanej sprawie, to tylko dobrze o niej świadczy.
   Poczytaj protokoły, a nie opowiadaj bzdur.

 15. Radna Zofia Wójcik w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożyła ani jednej interpelacji.
  A co miała złożyć jak jej obiecali wiaty na grilla i inne imprezy w sołectwie Zasole a głosowała tak jej kazali ( cyt. jej osobistych słów.) I takich właśnie niestety radnych mamy.

   • Oj było na pewno..Radny Jerzy Sojka w ciągu 4 lat kadencji, według Biuletynu Informacji Publicznej opublikowanego na stronach Urzędu Gminy w Brzeszczach nie złożył ani jednej interpelacji.
    Nie miał nawet odwagi jak mu kufer uratowano po wypadku na kopalni…to potem mieli kolejnego żołnierza do podnoszenia ręki nawet jeśli jego obietnice przed wyborcze były inne nagle zmieniły się o 180 stopni..

  • Wyborców Pani Zosi nie trzeba udowadniać ile dobrego zrobiła dla Zasola… Oni to wiedzą! Mieszkańcy skorzystali na tym, że burmistrzyni miała za sobą taką radną. A że Pani Zosia uznała, że Gminie będzie lepiej bez aroganckiej pani Cecylii to trzeba się odegrać i obsmarować w komentarzach! Taka kampania mi nie odpowiada!!! Ale wyborcy swój rozum mają i nie dadzą się z manipulować!!!

   • Pani burmistrz miała żołnierza do podnoszenia ręki w zamian musiała jej coś obiecać i zrobić, a budowa wiat była najtańszą inwestycją tego sołectwa. Jestem pewny że mieszkańcy Zasola bardziej byliby zadowoleni aby gmina w końcu naprawiła brzegi soły aby rzeka nie zabierała im pól uprawnych..aby obfite opady deszczu mieszkańcom ulicy Kostka Jagiełły nie zalewało im posesji i dorobku życia..bo pseudo barierki nie są w stanie wody zatrzymać..

  • I radna Zofia, na pytanie, czemu nie zrzeknie się diety radnego, zamiast diety sołtysa: “No przecież z czegoś muszę żyć”. Cóż… Bycie radnym to sprawa honoru, a tego niestety niektórym brakuje…

 16. Więc z kończącej się kadencji najbardziej zadowoloną powinna być Pani Radna piszą co tak wiele interpelacji.

  Czy tak jest niech odpowie sama lub jej wyborcy.

 17. Pisać na Berdyczów można – papier wszystko przyjmie.
  Może autor tej publikacji zajął się jakością odpowiedzi i zapytał autorów czy są zadowoleni z udzielonych odpowiedzi.
  Z analizy pytań i udzielonych odpowiedzi w większości wynika, że się rozmijają.
  Nie wiem czy to pytający – składający interpelację – nie za bardzo wiedział jak zapytać ?
  Czy odpowiadający na nią zostawiał sobie wszystkie furtki otwarte.
  Z analizy protokołów wynika, że niektórzy pytali lub prosili o wyjaśnienie zapisu projektu uchwały jakby nie czytając lub nie zauważając uzasadnienia.
  Więc nie dziwota.
  Jakie pytanie taka odpowiedź.

  • W końcu trzeba się było dać “do protokółu” wpisać jako aktywny uczestnik posiedzenia…. Szczególnie gdy na komisjach projekt uchwały miał 100% głosów na tak, a na sesji tymi sami głosami przepadał….

 18. Bardzo proste…w pierwszej kolejności wypad dla leniów którzy przez 4 lata nic nie robią oprócz grzania stołka i pobierania diety i podnoszenia ręki bo w portkach kupa bo za uszami nagrabione. Potem analiza interpelacji czy są w kierunku dobra gminy czy swojego interesu…Więc już z tej ekipy za dużo nie zostanie… Teraz tylko wybrać nowych radnych i to bardzo istotne aby nie byli powiązani w sposób zawodowy z placówkami gminnymi jak i również ich najbliższa rodzina . Burmistrz hmhmhm w sumie jaki by nie był to tak naprawdę to rada rządzi ale w sumie trzeba coś zmienić i lepiej jakby portki nosił bo kiecki mamy już od lat .. I będzie gmina jak ta lala..

 19. Proszę zatem o informację, na ilu sesjach pani burmistrz doczekała do momentu kiedy składane są interpelacje i zapytania radnych.
  Kiedy przychodziło do “niewygodnych” tematów, najbardziej zainteresowana osoba wychodziła..
  Ważne dla mieszkańców sprawy omawiane i ustalane są na komisjach lub załatwiane bezpośrednio u naczelników, więc złożenie interpelacji nie jest odnośnikiem do tego ile który radny zrobił.
  No cóż negatywną kampanię też trzeba konkurencji zrobić za pomocą portalu. Czyżby ktoś się obawiał przegranej? 😏

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.