20 marca około godziny 19:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie w jednym z budynków mieszkalnych przy ulicy Łęckiej w Jawiszowicach. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze z JRG Oświęcim oraz zastęp ratowniczo-gaśniczy z OSP Jawiszowice.

Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji, strażacy przystąpili do wygaszenia pieca i udrożnienia przewodu kominowego. Po przeprowadzonych czynnościach, pomieszczenia budynku zostały sprawdzone pod kontem występowania gazów niebezpiecznych – czujniki nie wykazały przekroczenia norm.

Jak informuje oficer prasowy oświęcimskich strażaków st.kpt. Zbigniew Jekiełek, to już 46 pożar sadzy w bieżącym okresie grzewczym(przekroczono liczbę zdarzeń z poprzedniego sezonu grzewczego) – do końca kwietnia 2017 był 45 pożarów sadzy.

„Do dnia 20.03.2018r. od początku września 2017 roku (początek sezonu grzewczego) odnotowano 46 pożarów sadzy. Jako przyczynę tych pożarów podano nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Tylko od początku lutego tych zdarzeń było 26. Najwięcej pożarów odnotowano w: Osieku (7), Oświęcimiu (6), Grojcu (4) oraz Polance Wielkiej (3). Ponadto kilka pożarów było znacznie groźniejszych: 8 października Oświęcim Krasickiego – pożar poddasza budynku mieszkalnego, 18 grudnia Oświęcim ul. Jagiełły – pożar w kotłowni oraz dachu, 18 marca Oświęcim ul. Pod Borem – zapaliły się deski na dachu. Każdy przypadek pożaru komina może być znacznie groźniejszy w skutkach. CZYŚCIMY KOMINY CO NAJMNIEJ RAZ NA 3 MIESIĄCE”- mówi st.kpt. Zbygniew Jekiełek, Oficer Prasowy KP PSP w Oświęcimiu.

PRZYPOMINAMY- BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE KOMINÓW

Zgodnie z Art. 61. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek utrzymywać go w należytym stanie technicznym.

Art. 62 ustawy Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek poddawania budynku okresowej kontroli. Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca ma obowiązek zlecić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę tę należy zlecić osobie posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek potwierdzić kontrolę protokołem, w którym powinna opisać usterki i uchybienia, a właściciel lub zarządca ma obowiązek usunąć te usterki (Art. 70 ustawy Prawo budowlane).

Obiekty budowlane podlegają również przepisom Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz.719 z 2010 r.).

Punkt 34 cytowanego rozporządzenia nakłada obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych, określa również częstotliwość dokonywania czyszczeń.

Raz w miesiącu czyszczeniu należy poddawać przewody kominowe od palenisk zakładów żywienia zbiorowego.

Co najmniej raz na 3 miesiące należy poddać czyszczeniu przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym.

Co najmniej raz na 6 miesięcy należy czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

Przewody wentylacyjne należy poddawać czyszczeniu co najmniej raz w roku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.) w § 19 mówi, ze naprawę i konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. Osobami posiadającymi takie kwalifikacje opisane w podstawie programowej kształcenia zawodowego (Dz. U 226 poz. 1650 z 2006 r.) są kominiarze. Dlatego nie próbujmy sami naprawiać i modyfikować przewodów kominowych, lecz zlecajmy te usługi do wykonania odpowiednim fachowcom.
Natomiast jeśli chodzi o czyszczenie przewodów kominowych, można dokonywać tego samodzielnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, co dopuszcza § 34 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W innych budynkach powinni wykonywać te czynności fachowcy, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.