Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę drogi ekspresowej S1 o długości około 15 km pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami. Decyzja opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności umożliwia w najbliższym czasie przekazanie terenu budowy wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych na pierwszym z czterech odcinków S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą.

Procedowanie decyzji ZRID

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S1 Oświęcim – Dankowice został złożony w marcu 2021 r., a dla odcinka Dankowice – Bielsko-Biała w czerwcu 2021 r. W czasie procedury wydawania decyzji ZRID doszło do uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Decyzja NSA nie zablokowała realizacji inwestycji, ale miała wpływ na termin uzyskania decyzji ZRID.

Kluczową kwestią poruszaną w odwołaniu był zarzut poprowadzenia inwestycji przez strefę ochrony ujęcia wody pitnej Zasole, która została wyznaczona rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie już po wydaniu DŚU przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach. Potwierdzeniem prawidłowości działań GDDKiA w kwestii procedowania decyzji środowiskowej jest uzyskanie ZRID.

Aktualnie trwa procedowanie decyzji ZRID dla odcinka Dankowice – Bielsko-Biała. Przewidujemy, że jej wydanie może nastąpić na przełomie września i października br. Również w październiku br. wykonawca odcinka Bieruń – Oświęcim planuje złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Natomiast dla odcinka Mysłowice – Bieruń planowany termin złożenia wniosku o wydanie ZRID to II kwartał 2023 r.

40 km S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

4 lipca 2022 r. została podpisana ostatnia umowa na realizację S1. 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bieruń zrealizuje firma Budimex. Kierowcy pojadą nim w IV kwartale 2025 r. Obecnie wszystkie odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej, o długości ponad 40 km, są już na etapie realizacji, a wartość umowy dla czterech odcinków to niespełna 2,3 mld zł.  Umowny termin zakończenia budowy S1 węzeł Bieruń – węzeł Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia przypada w grudniu 2024 r. Z kolei odcinek węzeł Oświęcim – Dankowice w sierpniu 2023 r., a odcinek Dankowice – węzeł Suchy Potok w listopadzie 2023 r.

Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji ZRID dla dwóch odcinków S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej, wykonawcy złożyli roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID i rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

S1 Mysłowice – Bieruń

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód oraz Lędziny Zachód, 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Trwa projektowanie inwestycji. Wartość umowy to 489,2 mln zł.

S1 Bieruń – Oświęcim

30 listopada 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Umowa dotyczy budowy fragmentu S1 o długości ok. 2,9 km oraz odcinka drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km. Trwa projektowanie inwestycji. W jej ramach powstanie też droga klasy Z (zbiorcza) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 mln zł.

S1 Oświęcim – Dankowice

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę odcinka o długości około 15,2 km podpisaliśmy 14 maja 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Zakończył się już etap projektowania. W ramach zadania wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

S1 Dankowice – Bielsko-Biała

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę podpisaliśmy 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Kończymy etap projektowania odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok, o długości prawie 12 km. Trwa procedowanie decyzji ZRID. Po jej uzyskaniu wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 r.

Kalendarium

Droga ekspresowa S1 węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

10 października 2019 r. – wszczęcie postępowania

14 lutego 2020 r. – termin skłania ofert

20 marca 2020 r. – sporządzenie rankingu ofert

21 sierpnia 2020 r. – wykluczenie i odrzucenie ofert firm CSCEC, Mirbud, Strabag, Mostostal, Intercor

31 sierpnia 2020 r. – odwołanie CSCEC do KIO

29 września 2020 r. – wyrok KIO

9 października 2020 r. – w związku z wyrokiem KIO:

unieważnienie czynności wykluczenia CSCEC z postępowania

unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez CSCEC

powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty CSCEC

14 października 2020 r. – otrzymanie wyroku KIO wraz z uzasadnieniem

21 października 2020 r. – złożenie przez GDDKiA skargi do Sądu Okręgowego w Katowicach na wyrok KIO

12 stycznia 2021 r. – postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie skargi na wyrok KIO

22 lutego 2021 r. unieważnienie postępowania przez GDDKiA

Droga ekspresowa S1 węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

11 czerwca 2021 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.

16 czerwca 2021 r. – zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej

20 sierpnia 2021 r. – otwarcie ofert

11 maja 2022 r. – wybór oferty

4 lipca 2022 r. – podpisanie umowy

4 października 2025 r. – umowny termin zakończenia

Droga ekspresowa S1 węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

1 czerwca 2021 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.

4 czerwca 2021 r. – zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej

12 sierpnia 2021 r. – otwarcie ofert

4 października 2021 r. – wybór oferty

30 listopada 2021 r. – podpisanie umowy

15 grudnia 2024 r. – umowny termin zakończenia

Droga ekspresowa S1 węzeł Oświęcim – Dankowice  

10 października 2019 r. – zamieszczenie postępowania przetargowego na tablicy ogłoszeń

11 października 2019 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.

21 lutego 2020 r. – otwarcie ofert

27 marca 2020 r. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

14 maja 2020 r. – podpisanie umowy

12 marca 2021 r. – złożenie do Wojewody Śląskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID

28 kwietnia 2021 r. – przekazanie przez UW dokumentacji do RDOŚ

12 października 2021 r. – wydanie przez RDOŚ decyzji środowiskowej dla wyjść poza pierwotną decyzję środowiskową

4 kwietnia 2022 r. – wystąpienie przez RDOŚ Katowice do Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie udziału społeczeństwa w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o opinię Wód Polskich, Inspekcji Sanitarnej oraz RDOŚ Kraków

7 czerwca 2022 r. – wydanie Postanowienie przez RDOŚ Katowice uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia.

14 czerwca 2022 r. – wyrok NSA uchylający Decyzję GDOŚ z 10.04.2020 r.

22 lipca 2022 r. – doprowadzenie projektu budowlanego do zgodności z postanowieniem RDOŚ z dnia 07.06.2022 r.

6 września 2022 r. – zaświadczenie RDOŚ Katowice o niewniesieniu zażalenia na postanowienie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji środowiskowej z 2016 r.

12 września 2022 r. – wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę Śląskiego

14 sierpnia 2023 r. – umowny termin zakończenia

Droga ekspresowa S1 Dankowice – węzeł Suchy Potok

16 października 2019 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.

19 czerwca 2020 r. – wybór oferty

3 sierpnia 2020 r. – podpisanie umowy

3 listopada 2023 r. – umowny termin zakończenia

13 KOMENTARZE

 1. Termin III kwartał 2023 dla odcinka Oświecim – Dankowice jest nierealny i każdy rozsądny to widzi. Który to już raz łudzi sie nas krótkim terminem zakończenia budowy interesujacego nas odcinka ? Nie wierzę w te obietnice. Jeśli będzie to III kwartał 2025 to i tak bedzie dobrze.

  4
  4
 2. Połowę działki tzn ok 10 ar (na szczęście nasz dom zostawiają ) zabierają nam pod tą drogę. I tak: 12 września mamy decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Czy ktoś wie jak to teraz się potoczy? Kiedy np przyjdzie geodeta i wytyczy nowe granice działki, żebyśmy mogli się jakoś odgrodzić od tej budowy? Do tej pory nie mamy żadnych szczegółowych informacji ze strony GDDiK lub Wojewody, poza tym, że działka koliduje z drogą. Z góry dziękuję za rzeczowe informacje.

  8
  1
  • Podział działki fizycznie dokona się dopiero z dniem ostateczności decyzji ZRID. Jak od każdej decyzji, również i od tej, strony postępowania mogą złożyć odwołanie, które jednak z uwagi na rygor natychmiastowej wykonalności nie wstrzymuje prac budowlanych. Zgodnie zaś z Prawem geodezyjnym i kartograficznym, starosta dokonuje zmian w ewidencji gruntów i budynków wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji, czyli takiej, od której z uwagi na upływ terminu nie można się już odwołać, bądź też utrzymanie jej w mocy przez organ odwoławczy. Proszę również pamiętać, że wartość należnego odszkodowania za część działki, przejętej z mocy prawa pod drogę publiczną może Pan powiększyć o 5% kwoty, która zostanie ustalona na mocy decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu odszkodowania. By otrzymać dodatkowy “bonus”, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID (to powinien Pan otrzymać “na dniach”), należy złożyć do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oświadczenie o dobrowolnym wydaniu nieruchomości pod inwestycję. Brak złożenia takiego oświadczenia i tak nie powstrzyma inwestora przed realizacją inwestycji, bo korzystając z rygoru natychmiastowej wykonalności sam zajmie nieruchomość, natomiast wówczas nieodwracalnie straci Pan prawo do tych dodatkowych 5%. Proszę rozważyć, czy nie jest to korzystne rozwiązanie, o którym wiedzą tylko nieliczni. Oczywiście, jak to zwykle bywa, lepiej by mieszkańcy nie wiedzieli – Skarb Państwa zaoszczędzi wtedy sporo pieniędzy… Pozdrawiam serdecznie!

  • Jakbym dalej mieszkał w stanie Jawiszowice to bym się modlił, żeby droga S1 przechodziła przez mój dom. Przynajmniej byłby powód żeby stamtąd spier****ć.

   10
   1
 3. Dziś będą strzelać korki od szampana u naszych lokalnych polityków i związkowców z kopalni. Jak za kilka lat zamkną kopalnię to okaże się że “Król jest nagi” i ktoś powie”lepszy był wariant S1 wzdłuż torów niż wpychanie w środek “starych” Brzeszcz tej pseudoobwodnicy. Uważam ze nam mieszkańcom “starych” Brzeszcz wcale komfort życia nie polepszy,będzie hałas i spaliny. Teraz na papierze to fajnie wygląda. Szerokiej drogi.

  9
  9

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.