W związku z pracami budowlano-montażowymi, związanymi z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Turkusowej oraz ul. Białej – odcinek boczny do ul. Turkusowej w Jawiszowicach, informujemy o przewidywanych utrudnieniach z tym związanych.

Miejsce prowadzenia robót Przewidywany okres prowadzenia robót Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami
ul. Turkusowa oraz ul. Biała – odcinek boczny do ul. Turkusowej w Jawiszowicach 24.03.2022 – 30.04.2022
(roboty montażowe kanalizacji sanitarnej)
Utrudnienia w ruchu drogowym:
– w godzinach pracy brygady od 7-16

 

Zadanie “Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala w Jawiszowicach” jest realizowane w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Do końca października 2022 r. wybudowanych zostanie ok. 4,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, które umożliwią skanalizowanie budynków w rejonie ul. Białej, ul. Hubala oraz fragmentu ul. Podlesie i ul. Łęckiej w Jawiszowicach.

Wartość robót budowlanych wynosi ok 3,6 mln zł brutto i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.