Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłosił dziś konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (Gm. Chełmek). Kandydaci mogą składać niezbędne dokumenty, potwierdzające oczekiwane przez organ prowadzący placówkę kwalifikacje, do 21 maja br.

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku jest placówką opieki całodobowej, świadczącą dorosłym osobom intelektualnie niepełnosprawnym usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i forma świadczonych usług wynika z indywidualnych potrzeb zamieszkałych w placówce mieszkańców.

Od kandydatów zainteresowanych przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora tutejszego Domu wymagane jest m.in. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej, przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną w zakresie pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim – Dziennik Podawczy, w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego – pocztą elektroniczną na adres sekretariat@powiat.oswiecim.pl lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku” w terminie do dnia 21 maja 2021 r.

Szczegóły:Tutaj

(źr., fot. Oświecim.pl)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj