21 października 2018 r. odbędą się wybory do rady naszego powiatu. To ważny dzień dla polskiej demokracji, gdyż w wolnej Polsce to ludzie decydują o tym, kto będzie ich reprezentował w organach samorządowych, a przez to – również o tym, kto będzie gospodarzem powiatu przez pięć najbliższych lat. Wielu z nas nie ma „sztywnych” poglądów politycznych i szuka dla siebie najbardziej odpowiedniego kandydata, kierując się wiedzą, doświadczeniem, poglądem na świat czy wyznawanymi wartościami. W 2018 r. Koalicja Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej wspólnie wystawiają kandydatów. Na liście znajdują się również osoby nienależące do żadnej partii politycznej.

Z listy nr 4 w naszym okręgu Brzeszcze kandyduje sześć osób: Katarzyna Bliźniak, Radosław Folga, Marcin Gębuś, Jolanta Hodur, Krzysztof Bielenin oraz Małgorzata Łyszczak. Chcemy przybliżyć nie tylko sylwetki tych osób, ale również założenia programowe, przyświecające im wartości i cele.

 

Katarzyna Bliźniak to mieszkanka Brzeszcz, matka dorosłej córki i ośmioletniego syna. Niezmiennie z pełnym zaangażowaniem i satysfakcją od 10 lat pracuje w dużej międzynarodowej firmie Wacoal. Jest również przewodniczącą Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach (wcześniej pełniła taką funkcję w przedszkolu). To osoba od wielu lat zaangażowana społecznie. Cechuje ją empatia w pracy na rzecz innych. Efektem jej społecznej aktywności, wypracowanej zarówno samodzielnie jak i w zespole, jest reaktywowanie dwóch oddziałów przedszkolnych dla pięćdziesięciorga dzieci, porzucenie przez gminę pomysłu cateringowych posiłków dla przedszkolaków oraz utrzymanie stanowisk woźnych w przedszkolach.

Dla Kasi rodzina, praca, przyjaciele a nawet zwierzęta to źródło radości i siły. Z dumą patrzy na swoje dzieci, kiedy osiągają cele i realizują swoje pasje – wtedy wie, że poświęcony czas daje wymierne efekty. W pracy stale się uczy i rozwija. Dzięki temu podróżuje, rozmawia z ludźmi i znakomicie sprawdza się w nowych zadaniach. Nie boi się wyzwań. Według niej praca dla kobiety jest bardzo ważna, gdyż pozwala na rozwój, samodzielność i godność. Bardzo ważne są dla niej wartości, takie jak: wolność, równość i demokracja, których zawsze strzeże w życiu codziennym.

 

Radosław Folga mieszka w Jawiszowicach, ma żonę i dwie córki. W 2001 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny oraz Studium Pedagogiczne w Katowicach. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora ekonomii. Od 10 lat jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, a ponadto pracuje w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się i prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania publicznego, administracji publicznej, marketingu oraz public relations. Pracował również jako szkoleniowiec administracji publicznej w ramach własnej działalności gospodarczej. Posiada doświadczenie praktyczne w samorządzie gminnym, bowiem w latach 2001-2008 był pracownikiem Urzędu Miasta w Oświęcimiu.

Na uczelni jest cenionym i zaangażowanym pracownikiem. Pełni funkcje koordynatora ds. praktyk studenckich, członka Uczelnianej Rady Nauki i Praktyki oraz opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Inicjatyw Publicznych ORŁY. Jako naukowiec i nauczyciel wykładał nawet na Uniwersytecie Europejskim w Madrycie oraz uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jest autorem kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych, a obecnie pracuje nad wydaniem swojej pierwszej książki na temat tożsamości i wizerunku Oświęcimia.

Radek lubi pracę społeczną i związane z tym nowe wyzwania. W latach 2014-2015 był przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach. Jest jednym z założycieli i aktywnym członkiem charytatywnego stowarzyszenia Grupa Motocyklowa FREE Oświęcim, która pomaga dzieciom z domów dziecka z powiatu oświęcimskiego. Jego hobby to przede wszystkim dom i majsterkowanie, ale także nauczanie matematyki oraz motocyklizm połączony z misją pomagania. Tegoroczne uczestnictwo w pielgrzymce motocyklowej Iskra Miłosierdzia Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego pozwoliło mu nie tylko realizować pasję, ale też pogłębić wiarę.

 

Marcin Gębuś jest bezkompromisowy w sprawach dla niego fundamentalnych, a za takie uważa relacje obywatel-państwo oraz przestrzeganie norm obowiązujących w kraju. Był głównym organizatorem protestu w obronie Trybunału Konstytucyjnego w Brzeszczach na początku 2016 roku. Do większego zaangażowania w politykę skłoniło go zachowanie władzy centralnej w grudniu 2015 roku, a w szczególności brak poszanowania dla konstytucji oraz skok na Trybunał Konstytucyjny. Obronę demokracji realizuje z czysto pragmatycznych pobudek. Chce, aby w naszej Ojczyźnie żyło się lepiej. Jego teoria jest następująca:

 • aby żyło się wszystkim lepiej, kraj musi być dobrze i sprawnie zarządzany,
 • nie wystarczy dobrze wybrać podczas wyborów, konieczne jest także, aby społeczeństwo miało kontrolę nad tymi, którzy zostali wybrani, aby móc ich odwołać lub nawet osądzić w niezależnym, niezawisłym sądzie.

Marcin uważa, że brak jakichkolwiek wartości i poszanowania dla przyjętych reguł (w szczególności dla poszanowania konstytucji), przekłada się także na działalność w powiecie, czy gminie. Jest pewien, że nie jest tak, iż gmina czy powiat są i będą wolne od standardów, jakie panują we władzach centralnych. Standardy polityki ogólnokrajowej, jakie zostały narzucone, będą miały wpływ na powiat i gminę niezależnie od tego, czy mieszkańcy będą tego chcieli. Te skandaliczne praktyki stosowane obecnie przez władzę centralną, np. w spółkach skarbu państwa, będą powielane na niższych szczeblach: w spółkach, w postępowaniach przetargowych, którymi zarządza i które nadzoruje szczebel powiatowy. Kandydat jest przekonany, że nie możemy pozwolić, aby cały nasz kraj został zamieniony w prywatny folwark zwykłego posła. Będzie on walczył o każdy centymetr prawdy, który jest systematycznie zakłamywany, o każdy centymetr normalności, który jeszcze istnieje. Jest przewodniczącym koła .Nowoczesna w Brzeszczach, działa także w Małopolskim Komitecie Obrony Demokracji, jest założycielem grupy lokalnej Oświęcim-Chrzanów. Prywatnie Marcin jest żeglarzem amatorem, razem z synem startuje od 3 lat w amatorskiej lidze Katamaranów klasy F18-F20 rozgrywanych rokrocznie na jeziorach w południowej Polsce. Lubi góry. Z zawodu jest informatykiem i zajmuje się zaawansowanymi technologiami chłodzenia oraz dostarczania energii w obiektach typu Data Center. W młodości był laureatem olimpiad matematycznych, studiował informatykę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Mieszka w pobliskich Harmężach.

 

Jolanta Hodur to rodowita brzeszczanka nienależąca do żadnej partii politycznej, dyplomowana nauczycielka języka polskiego, laureatka jednego z dwóch równorzędnych wyróżnień w ogólnopolskim konkursie Nauczyciel Roku 2015, do którego jej kandydatura została zgłoszona zarówno przez absolwentów, uczniów, jak i rodziców. Jest świetnym pedagogiem wyróżniającym się wieloma sukcesami swoich podopiecznych zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Od lat cieszy się wielkim, niesłabnącym uznaniem i autorytetem młodych ludzi oraz ich rodziców. To osoba empatyczna, niezwykle zaangażowana w swoją pracę i mocno związana z Małą Ojczyzną. Kształci kolejne pokolenia młodzieży w umiłowaniu wolności, szacunku do przeszłości i tradycji oraz tolerancji w stosunku do drugiego człowieka. Angażuje swoich podopiecznych w pracę na rzecz innych, uwrażliwia ich na los osób z niepełnosprawnością psychoruchową jako współorganizatorka Wiosennych Lekkoatletycznych Zawodów Integracyjnych, które odbędą się w tym roku szkolnym już po raz 20. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, kształcąc się na studiach podyplomowych seminariach czy konferencjach zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Jest też autorką kilku esejów, referatów i scenariuszy metodycznych. W latach 2011-2015 pełniła funkcję doradcy metodycznego z języka polskiego, co świadczy o tym, że jest ambitną polonistką, która nie boi się nowych wyzwań. Kocha zwierzęta. Uwielbia teatr i poezję śpiewaną, a swoimi pasjami potrafi zarazić otaczające ją osoby. Świadczy o tym wiele zrealizowanych przez nią projektów, wśród których znalazły się wieczornice tematyczne, filmy (dokumentalne i fabularyzowane) oraz reportaże mówiące o chlubnej przeszłości naszej gminy i jej mieszkańców.

 

Krzysztof Bielenin mówi o sobie „bezpartyjny od zawsze”. Jest przewodniczącym stowarzyszenia Forum Bezpartyjnych „Brzeszczot”, a w latach 1998-2014 był radnym Rady Miejskiej w Brzeszczach. Krzysztof jest aktywnym emerytem, ma 57 lat.

 

 

 

Małgorzata Łyszczak jest pielęgniarką środowiskową z 46-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracowała w szpitalu powiatowym, w higienie szkolnej, a obecnie jest środowiskową pielęgniarką w Brzeszczach. Z pełnym zaangażowaniem i empatią podchodzi do problemów zdrowotnych pacjentów, którymi się opiekuje.

 

 

 

Kandydaci z list Koalicji Obywatelskiej, choć różni, mają wspólne wartości, podobne cele i poglądy. Podjęli niełatwą decyzję o zaangażowaniu się w działalność publiczną i polityczną z różnych powodów. Najważniejsze z nich to: chęć przyczynienia się do rozwoju powiatu oświęcimskiego i gminy Brzeszcze poprzez swoją wiedzę i doświadczenie, stanie na straży wartości kompromisu, poszanowanie poglądów innych oraz pełne zaangażowanie i chęć posiadania realnego wpływu na podejmowane decyzje.

W kwestiach programowych kandydaci chcą koncentrować się na zdrowiu i opiece senioralnej, kształceniu zawodowym, bezpieczeństwie i jakości życia. Ich program to:

ZDROWIE I POLITYKA SENIORALNA

 • wdrożenie metod pozwalających na skrócenie kolejek do lekarzy – specjalistów i skrócenie oczekiwania na badania diagnostyczne w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu,
 • lepsze wspieranie funkcjonowania różnorodnych form opieki całodobowej i dziennej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz pomoc rodzinom w opiece nad nimi – wdrożenie programu asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • karta mieszkańca powiatu oświęcimskiego,
 • szerokie możliwości uczestnictwa mieszkańców Brzeszcz w profilaktycznych badaniach przesiewowych w szpitalu,
 • wzmocnienie opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem opieki prenatalnej i okołoporodowej.

OŚWIATA

 • wzmocnienie kształcenia zawodowego w szkołach powiatowych,
 • rozwój specjalności zawodowych będących deficytem na rynku pracy,
 • przeprofilowanie szkół średnich w celu innowacyjnego kształcenia,
 • bezpłatna komunikacja dla dzieci i młodzieży.

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYCIA

 • systemowe rozwiązania antysmogowe – dofinansowania instalacji gazowych,
 • wsparcie organizacji pozarządowych, w tym doposażenie OSP,
 • dofinansowania domowych instalacji fotowoltaicznych obniżających rachunki za prąd,
 • zapewnienie nocnego dyżuru aptek w gminie Brzeszcze,
 • wzmocnienie bezpieczeństwa przy drogach w pobliżu szkół,
 • wytycznie lub budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych gminy Brzeszcze.

GOSPODARKA

 • zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych w strefy aktywności gospodarczej,
 • przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych,
 • wsparcie przemysłu wydobywczego celem utrzymania miejsc pracy.

Demokracja i praworządność to WOLNE SAMORZĄDY. Trzeba o nie dbać, a w niedzielę 21 października trzeba o nie zawalczyć. Samorządność nie może oznaczać uzależnienia wyników wyborów od dofinansowania rządowego inwestycji w powiecie czy gminie. Centralne finansowanie i zarządzanie to karykatura demokracji. Demokracja będzie w pełni realizowana tylko wtedy, jeśli zadba się o rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ludzie muszą znać swoje prawa i nie bać się ich egzekwowania. Marzeniem kandydatów jest wykształcenie społeczeństwa ludzi otwartych, prawdziwie wolnych, szanujących innych, zwłaszcza mniejszości, wierzących w idee europejskie, a jednocześnie ufających władzy i utożsamiających się ze swoją gminą i powiatem.

Wszystkim wyborcom życzymy podjęcia mądrych i trafnych decyzji podczas wyborów w najbliższą niedzielę. Niech wygrają wartości, o które wspólnie tak długo walczyli nasi ojcowie i dziadkowie.

/red.alu/

Materiał wyborczy sponsorowany przez Koalicja Obywatelska Platforma .Nowoczesna