Ogólnopolska kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 4 lutego i potrwa do 26 kwietnia. Obejmie w sumie około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Termin kwalifikacji dla Gminy Brzeszcze wyznaczono na 9 – 11 kwietnia.
“W najbliższym czasie do osób podlegających kwalifikacji wojskowej zostaną wysłane wezwania zawierające informacje o dacie, godzinie i miejscu stawiennictwa” – czytamy na stronie Urzędu Gminy.

Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku muszą obowiązkowo się stawić:

1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku.

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

►Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
►Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów.

5. Osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
     1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
     2. posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
     3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

   4.dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Dodatkowe informacje o terminach i zasadach kwaflikacji można uzyskać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy  w Brzeszczach (p.126) lub telefonicznie pod numerem: 32/77-28-534.

(źr. brzeszcze.pl , fot. polska-zbrojna.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.