Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje o stałym naborze kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz. 821)

WAŻNE:

•Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

• W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczna – pedagogiczną w czasie funkcjonowania rodziny zastępczej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod numerem telefonu: 33 841 15 95. Pracownicy udzielą wszelkich informacji na temat warunków, jakie należy spełnić, by zostać rodziną zastępczą.

(źr., fot. oświęcim.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.