Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone przez Burmistrza Brzeszcz obowiązywało w gminie od 13 do 19 października. Wszystko za sprawą intensywnych deszczów, które były przyczyną wielu podtopień i zalań. 

  • W usuwaniu skutków podtopień brali udział druhowie ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzeszcze oraz OSP w Dankowicach (Gmina Wilamowice) i OSP Oświęcim (Miasto Oświęcim), a także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
  • W ciągu kilku dni podjęto kilkadziesiąt interwencji. Główne działania podejmowano w zakresie pompowania rozlewisk, zabezpieczania budynków mieszkalnych i gospodarczych, dróg oraz wałów przeciwpowodziowych.
  • Działania prowadzone były w rejonie ulic Trzciniec, Janowiec, Wesoła i Biała w Jawiszowicach, ulicy Kolonia w Wilczkowicach, ulic św. Anny, Nazieleńce, Olszynki, Młyńska, Łabędzia, Partyzantów, Sikorskiego w Brzeszczach oraz przy stawach na Nazieleńcach, gdzie 14 października w godzinach wieczornych ujawniono przecieki w wale przeciwpowodziowym przy stawie Bagiennik. Rozszczelnienia wału przez całą noc były zabezpieczane workami z piaskiem oraz monitorowane przez strażaków. W akcji udział brali także pracownicy Agencji Komunalnej w Brzeszczach.
  • Podczas ogłoszonego pogotowia przeciwpowodziowego prowadzono bieżący monitoring stanu wód. Najwyższy poziom wód w Wiśle odnotowano 14 października, wyniósł on ponad 720 cm (stan ostrzegawczy dla Wisły w Jawiszowicach to 480 cm, stan alarmowy 630 cm).
  • W trakcie trwania pogotowia przeciwpowodziowego odbyły się dwa posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w których udział brali także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w prowadzone akcje – Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Katowic.
  • Członkowie zespołu wraz z Burmistrzem oraz jego Zastępcą regularnie monitorowali sytuację w terenie, kilka razy dziennie dokonując wizji lokalnych.
  • Koszt prowadzenia akcji został oszacowany na poziomie ponad 70 tys. złotych, w tym ponad 10 tys. to koszt paliwa do samochodów i pomp, około 33 tys. to koszt zużytego umundurowania i wyposażenia, który trzeba  uzupełnić, aby utrzymać gotowość bojową jednostek. Ponad  5 tys. złotych wydano na posiłki regeneracyjne dla druhów, którzy uczestniczyli w akcjach ponad 6 godzin. Naprawa zepsutego lub uszkodzonego podczas akcji sprzętu (pompy) i  wozów  strażackich to koszt ok. 23 tysięcy złotych.

“Wszystkim osobom zaangażowanym w działania ratownicze,  w szczególności druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Brzeszcze, OSP Bór, OSP Jawiszowice, OSP Przecieszyn, OSP Skidziń, OSP Zasole, OSP w Dankowicach (Gmina Wilamowice),  OSP Oświęcim (Miasto Oświęcim), strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, pracownikom Agencji Komunalnej w Brzeszczach, członkom zespołu zarządzania kryzysowego, pracownikom samorządowym, wszystkim osobom biorącym udział w działaniach, w szczególności Państwu Król, właścicielom Gospodarstwa Rybackiego, składamy podziękowania za wielodobowe zaangażowanie, skuteczność i profesjonalizm realizowanych działań” – czytamy na stronie Gminy Brzeszcze.

(źr., fot. brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.