Po wielu internetowych i osobistych interwencjach mieszkańców ulicy Polnej na temat problemów związanych z odprowadzaniem wód z tamtejszego rejonu, głos zabrał Radosław Szot, Burmistrz Gminy Brzeszcze. 

Dzień dobry. Kilka razy byłem w miejscu awarii na ul. Polnej. Poniżej trochę informacji związanych z tym terenem.

Kanał betonowy o średnicy 800 mm w ul. Kościuszki w Brzeszczach został wybudowany przez kopalnię Brzeszcze w celu odprowadzania wód technologicznych z zakładu górniczego do zbiornika wód słonych na tzw. Łężniku. Do tej pory nie był i nadal nie jest w administracji Gminy Brzeszcze. Przez długie lata pełnił funkcję kanału ogólnospławnego przejmującego wody opadowe z ul. Kościuszki i ulic przyległych oraz wody i ścieki bytowe z okolicznych posesji.

Dążąc do poprawy gospodarki wodnościekowej w tym rejonie Gmina Brzeszcze, wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy mają możliwość podłączenia się do niej. Proces ten trwa na bieżąco.

Ponadto ‘TAURON Zakład Górniczy Brzeszcze’ wybudował nowy rurociąg ciśnieniowy wód technologicznych. Pismem z dnia 24.04.2019 r. poinformował między innymi, że planowany termin realizacji zadania to 30.06.2019 r. Po tym terminie odwodnienie z ZG Brzeszcze zostanie przepięte, a obecny kanał wód słonych będzie wykorzystany jako kolektor wód deszczowych.

Na dzień dzisiejszy część wód technologicznych (ok. 2/3) została przepięta. Natomiast trudny do określenia jest termin całkowitego oddanie do użytku nowego kanału. Aby ograniczyć skutki zalewania rejonu Kościuszki – Polna w listopadzie 2019 r. Gmina Brzeszcze kosztem 76 146,79 zł wykonała przelew do gminnej kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Brzeszczach oraz posadowiła zbiornik retencyjny do odpompowania wód pompami spalinowymi. Pozwoliło to również obniżenie lustra wody w kanale betonowym śr. 800 mm obniżając poziom przesiąkania na okoliczne posesje. Przyczyną występujących w tak dużej skali w ostatnich tygodniach podtopień oprócz wyjątkowo gwałtownych opadów jest brak całkowitego przepięcia wód technologicznych KWK. Ponadto akurat w tym czasie trwały pompowania wód przez KWK.

Aby prawie całkowicie zlikwidować zagrożenie SRK , zgodnie z opracowaną w 2015 r. koncepcją odwodnienia obszaru górniczego, powinna wybudować odpowiednią przepompownię ze skierowaniem wód opadowych w rejon Łężnika

Do tego czasu sytuacja nie poprawi się. biorąc pod uwagę chociażby fakt, że rzędna przepustu pod trakcją PKP jest prawie taka sama, jak rzędna poziomu jezdni w ul. Polnej. Dopiero wtedy Gmina Brzeszcze może przejąć kanał śr. 800 mm.

 

8 KOMENTARZE

  1. Jest to skutek szkód gorniczych w tym rejonie, których się od lat nie usuwa, a powinno. Utworzenie SRK tylko zagmatwało sprawę i chyba tylko o to chodziło.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj