Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela poinformował o przystąpieniu do sporządzenia projektu dokumentu „Program ochrony środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.

W okresie 21 dni, tj. w dniach od 11.02.2021 r. do 4.03.2021 r. każdy może zapoznać się z projektem dokumentu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie.

Dokumenty znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, w pok. 122, 123, 124 i 135, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek, w godzinach 7.30 – 15.30, wtorek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do w/w dokumentów we wskazanym powyżej terminie.

Wnioski mogą być składane ustnie do protokołu, pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@powiat.oswiecim.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty dostępne do 4.03.2021 r. Tutaj

(zr., fot. Oświecim.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.